Tiukentunut lainsäädäntö pistää kartoittamaan asbestin tarkkaan

Työsuojelutarkastalle tulee kysymyksiä lain tulkinnasta, Kiinteistöliitosta tiedustellaan muun muassa sitä, kuka saa tehdä kartoituksia.

Timo Seppäläinen

Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy:n asbestipurkutöiden vastuullinen työnjohtaja Vesa Pekkinen otti ilmanäytteen remonttikohteesta. Näytteenotto kestää kaksi tuntia, minkä jälkeen näyte lähetetään analysoitavaksi.
Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy:n asbestipurkutöiden vastuullinen työnjohtaja Vesa Pekkinen otti ilmanäytteen remonttikohteesta. Näytteenotto kestää kaksi tuntia, minkä jälkeen näyte lähetetään analysoitavaksi.

Vuoden alussa voimaan astunut asbestia koskeva lainsäädäntö tiukentaa asbestin kartoitukseen ja purkutyöhön liittyviä vaatimuksia.

Käytännössä asbestikartoitus on tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin remonttikohteisiin.

Asbestityön turvallisuutta koskeva asetus edellyttää myös kirjallisen turvallisuussuunnitelman laatimista sekä ilmanpuhtauden varmistamista purkutyön päätyttyä.

Asbestipurkutyötä koskeva laki puolestaan antaa luvan purkutöihin ja niiden johtamiseen vain henkilöille, jotka ovat suorittaneet hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuksen.

Työsuojelutarkastaja Arto Liukkonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo, että yhteydenottoja on tullut runsaasti.

Hänen mukaansa eniten polemiikkia rakennuttajien ja isännöitsijöiden parissa on aiheuttanut ilmanpuhtauden jälkimittaus.

Materiaali- ja ilmanäytteiden analysointiin kuluu aikaa, ja työt kohteessa voivat jatkua vasta niiden valmistuttua.

— Alussa aikataulut saattavat pidentyä huomattavasti, mutta kun urakoitsijat oppivat sommittelemaan hommat, aikatauluviiveet ovat lopulta hyvin pieniä.

Asbestikartoituksen tekemisestä vastaa rakennuttaja tai muu, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta.

Taloyhtiössä osakkeenomistajan pitää etukäteen ilmoittaa aikomansa remontit.

— Kun osakkeenomistaja ilmoittaa meille, että hän aikoo ryhtyä tekemään korjaustoimenpiteitä, me tulemme rakennuttajan asemaan. Taloyhtiö ei anna lupaa ennen kuin osakkeenomistaja on selvittänyt, onko kohteessa asbestia, toteaa isännöitsijä Martti Lokka Mikkelin Kiinteistöpysäkistä.

Asia otetaan esille taloyhtiöiden kevätkokouksissa.

— Tulemme ehdottamaan, että taloyhtiöt teettävät ennakoivan asbestikartoituksen, jossa otetaan huomioon sekä taloyhtiön että osakkeenomistajien hallinnassa olevat tilat.

Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy:ssä tehdään sekä asbestipurkua että -kartoituksia ja puhdastilamittauksia.

— Esimerkiksi kylpyhuoneen kartoituksessa otetaan seinä- ja lattialaatoitusten kiinnitys- ja sauma-aineista sekä tasoitteista noin sormenpään kokoinen näyte, joka lähetetään laboratorioon analysoitavaksi, kertoo toimitusjohtaja Mika Kaskinen.

Viikon odotteluun voi varautua, mutta Kaskisen mukaan analysointi toimii tällä hetkellä yllättävän hyvin.

Hän arvioi, että normaalissa keittiö- tai kylpyhuoneremontissa asbestikartoitus maksaa noin 700 euroa ja puhdastilamittaus 250 eurosta ylöspäin välimatkoista riippuen.

Kattofirmatkin hakevat nyt purkulupia

Vuoden alusta lähtien uusien asbestipurkutyölupien myöntäminen ja rekisterien pitäminen on keskitetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon Tampereelle.

— Laki velvoittaa työsuojeluviranomaisen pitämään rekisteriä yrityksistä, joilla on asbestipurkutyölupa ja pätevistä työntekijöistä. Vain tähän rekisteriin kuuluva työntekijä voi tehdä asbestipurkutöitä, kertoo ylitarkastaja Jarmo Lumme.

Uusi laki on saanut kattoalan yrityksetkin hakemaan purkulupia ja kouluttamaan henkilökuntaa.

— Uudessa laissa julkisivupinnoitteet, eli asbestipitoiset katto- ja seinälevyt, ovat myös asbestipurkutyöluvan alaista työtä.

Mikäli yksityinen henkilö tekee omakotitalossa asbestipurkutyön, on hänenkin huolehdittava, ettei ympäristöä vaaranneta. Työ on tehtävä määräyksien mukaisin menetelmin.

— Jos sinne tulee joku ulkopuolinen työskentelemään ja on epäilys, että työtä ei ole tehty oikeilla menetelmillä, pitää tehdä ilmanpitoisuusmittaukset ja mahdolliset asbestisiivoukset ennen kuin ulkopuolinen voidaan laskea sinne töihin.

Liitot opastavat jäseniään

Suomen Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen toteaa lain tuovan muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti taloyhtiöiden ja osakkeenomistajien remonttihankkeisiin.

Muutokset on huomioitava hankkeen suunnittelussa ja aikataulutuksessa.

— Taloyhtiön on tärkeintä muistaa teettää asbestikartoitus, mittauttaa ilmanpuhtaus ennen osastoinnin purkua ja huomioida, että työn tekevät pätevät henkilöt.

Asetuksen mukaan asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.

Liittoon on tullut paljon puheluita koskien kartoittajien pätevyyttä.

— Käytännössä kartoittajat ovat usein henkilöitä, joilla on lupa asbestin purkuun.

Suomen Omakotiliiton kehityspäällikkö Katja Keränen uskoo, että omakotiasujille lain vaikutus näkyy erityisesti kattoremonteissa.

— Suurin tiedonpuutteen riski on silloin, kun asuja palkkaa jonkun tekemään työtä ja vastuu kartoituksesta on hänellä itsellään. Jos hän ostaa palvelun urakoitsijalta, pitäisi voida olettaa, että urakoitsija osana kokonaisuutta muistuttaa asukasta myös asbestikartoituksesta.

Seija Gustavsson