Puumala asetti romulotjasta teettämisuhan – Omistajan siirrettävä lotja huhtikuun loppuun mennessä tai muuten se siirrätetään

Romulotjan siirrossa odotellaan nyt jäiden lähtöä.

Taru Hokkanen

Puumalan romulotja kuvattuna Lietveden lossilaiturissa joulukuun 2019 alussa.
Puumalan romulotja kuvattuna Lietveden lossilaiturissa joulukuun 2019 alussa.

Puumalan tekninen lautakunta asettaa teettämisuhan, jonka mukaan Lietveden lossilaituriin kiinnitetty romulotja on siirrettävä 30. huhtikuuta mennessä.

Teettämisuhan mukaan lotja on siirrettävä määräaikaan mennessä paikkaan, jossa se ei aiheuta vaaraa ympäristölle eikä riko jätelain mukaista roskaamiskieltoa. Jos lotjaa ei ole huhtikuun loppuun mennessä siirretty, siirto teetetään lotjan omistajan kustannuksella.

Lautakunta päätti asiasta torstaina.

Jäiden tulo viivästyttää siirron teettämistä

Huonokuntoinen, romua sisältävä lotja on aiheuttanut Puumalassa paljon päänvaivaa. Heinäkuussa Lietveden sillan alle hinatun lotjan on pelätty voivan aiheuttaa vaaraa ympäristölle.

Lotjan omistajaa kehotettiin siirtämään lotja jo lokakuussa ja joulukuussa. Lokakuussa kunta teki myös rikosilmoituksen asiasta.

Tammikuun puolivälissä omistajaa kehotettiin siirtämään lotja 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksiannosta lukien. Määräystä tehostettiin teettämisuhalla. Päätös toimitettiin omistajalle haastetiedoksiantona tammikuun lopussa.

Helmikuun 20. päivänä kunnan ympäristösihteeri teki lossirannassa tarkastuksen ja havaitsi, että lotja oli samassa paikassa kuin ennenkin. Lautakunta kuitenkin totesi, että Saimaan jäätymisen vuoksi lotjan siirtoa ei ole mahdollista teettää ennen jäiden lähtöä.