"Jokainen on saanut tuntea itsensä tärkeäksi" – Voimauttavan valokuvan menetelmää opetetaan Otavan opistolla jo seitsemättä kertaa

Kymmenen opintopisteen laajuinen koulutus on suunnattu esimerkiksi pedagogiikan ja hoitoalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Miina Savolainen

Miina Savolainen kuvasi Hyvösen lastenkodin tyttöjä Maailman ihanin tyttö -projektissa noin 10 vuoden ajan. Tuloksena oli satoja herkkiä ja satumaisia kuvia. Kuvassa Nina Laurin.
Miina Savolainen kuvasi Hyvösen lastenkodin tyttöjä Maailman ihanin tyttö -projektissa noin 10 vuoden ajan. Tuloksena oli satoja herkkiä ja satumaisia kuvia. Kuvassa Nina Laurin.

Maailman ihanin tyttö -projekti lienee Suomen rakastetuin valokuvaprojekti.

Taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen kuvasi 1990-luvun lopusta lähtien nuoria naisia, jotka olivat kasvaneet lastenkodissa. Kuvissa keskeisintä on ollut kuvattavan toive siitä, miten haluaa tulla kuvatuksi. Yleisö on päässyt tutustumaan projektissa syntyneisiin kuviin esimerkiksi Maailman ihanin tyttö -valokuvakirjan kautta.

Kuvattavat ovat kertoneet kuvausprosessin ja siinä syntyneiden valokuvien tuoneen heille itseluottamusta ja arvokkuuden kokemusta, jollaista he eivät välttämättä ole aiemmin kokeneet.

"Mun mielestä tärkeintä on ollut se, että jokainen on saanut tuntea itsensä tärkeäksi", kertoo yksi kuvatuista projektin nettisivuilla.

Savolaisen projektin myötä syntyi voimauttavan valokuvan menetelmä. Palkittu menetelmä pyrkii voimaantumiseen, terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen esimerkiksi perheissä, työyhteisöissä sekä ammattilaisten ja asiakkaan välillä.

Otavan opistolla jo seitsemättä kertaa

Mikä tahansa kuvattavan toiveiden kuuntelu ei vielä ole voimauttavaa valokuvaamista. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta menetelmä vaatii koulutuksen. Tällä hetkellä menetelmän vuoden mittaisen täydennyskoulutuksen on käynyt Suomessa noin 3 000 ammattilaista.

Otavan opisto on yksi menetelmän viidestätoista koulutuspaikasta, ja niiden joukossa yksi pitkäaikaisimmista. Tammikuun lopulla koulutus käynnistyy Otavassa seitsemättä kertaa.

Savolaisen vetämän koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä, ja se sisältää sekä lähiopetuspäiviä että itsenäistä työskentelyä. Koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen ja sosiaalialan työntekijöille, kuten opettajille, terapeuteille, työnohjaajille ja sairaanhoitajille.

Osallistujalta edellytetään ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja kyseisenlaisilta aloilta, mutta aiempaa harrastuneisuutta valokuvauksesta ei tarvita.

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -koulutus Otavan opistossa Mikkelissä 31.1. alkaen. Ilmoittautuminen päättyy 17.1.