Hovioikeus piti päätöksen voimassa: Hannu Savisalon maksettava takaamansa Savcor Groupin miljoonalaina

Savcor Group Oy:n toimitusjohtaja Hannu Savisalo on edelleen vastuussa yhtiönsä velasta.

Jaakko Avikainen

Hannu Savisalo vuonna 2013.
Hannu Savisalo vuonna 2013.

Itä-Suomen hovioikeus pitää ennallaan Etelä-Savon käräjäoikeuden päätöksen Savcor Group Oy:n toimitusjohtajan Hannu Savisalon velasta.

Savisalo on edelleen vastuussa lainasta, jonka Suur-Savon Osuuspankki myönsi Savcor Groupille kesällä 2011 ja jonka Savisalo takasi omavelkaisesti.

Hovioikeus hylkäsi Savisalon vaatimukset siitä, että pankin kanne tulisi hylätä ja käräjäoikeuden marraskuussa 2017 tekemä turvaamistoimipäätös määrätä raukeamaan.

Maksuvelvollisuutta ei mainita saneerausohjelmassa

Omavelkaisessa takauksessa takaaja on vastuussa jonkun muun tahon velasta niin kuin omastaan. Velkoja, tässä tapauksessa Osuuspankki, voi siis vaatia saataviaan suoraan takaajalta, vaikka velallisella olisikin maksukykyä.

Pankin Savcor Groupille myöntämä laina oli lähes 2 miljoonaa euroa.

Muutaman vuoden päästä lainanotosta yhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen. Vuonna 2016 vahvistettiin saneerausohjelma, johon ei kuitenkaan kirjattu määräystä Savisalon maksuvelvollisuudesta pankille.

Pankki alkoi vaatia Savisalolta maksamatta olevaa velkaa, korkoja, viivästyskorkoja ja kuluja.

Päätöksestä voi vielä valittaa

Hovioikeudessa pohdittiin, ovatko Savisalon takausvastuu ja maksuvelvollisuus pankkia kohtaan lakanneet, koska takausvastuusta ei ole määrätty yhtiön saneerausohjelmassa yrityssaneerauslaissa säädetyllä tavalla.

Oikeus päätti, että Savisalon takausvastuu on yhä voimassa. Hovioikeuden mukaan takaajan vastuu suhteessa velkojaan määräytyy omien, yrityssaneerauslain ulkopuolisten sääntöjensä mukaisesti.

Savisalo määrättiin maksamaan pankille korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa lähes 3 000 euroa.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan siihen voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Savisalon omaisuutta määrätty aiemmin takavarikkoon

Marraskuussa 2017 Etelä-Savon käräjäoikeus määräsi Savisalon omaisuutta pantavaksi takavarikkoon kolmen miljoonan euron arvosta.

Osuuspankilla oli tuolloin yli kolmen miljoonan edestä saatavaa Savisalolta, ja oikeuden pöytäkirjojen mukaan pankki näki vaaran omaisuuden hukkaamisesta.

Savisalo haki tuolloin turvaamistoimipäätökseen muutosta hovioikeudesta, mutta hovi piti ratkaisun voimassa.