Uusi Urpolan koulu aiotaan sittenkin tehdä puusta – Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta äänesti betonisen vaihtoehdon kumoon

Jaakko Väänäsen (kesk.) vastaesitys voitti äänestyksen äänin 8–4. Seuraavaksi asiaa käsittelee kaupunginhallitus.

Jaakko Avikainen

Suunnitelman mukaan nykyinen Urpolan koulu puretaan uuden aluekoulun tieltä.
Suunnitelman mukaan nykyinen Urpolan koulu puretaan uuden aluekoulun tieltä.

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa puuta Mikkelin eteläisen aluekoulun eli uuden Urpolan koulun rakennusmateriaaliksi.

Lautakunta päätti torstain kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että koulu tulee suunnitella puurunkoisena. Teknisen johtajan Jouni Riihelän pohjaesityksessä ehdotettiin betonirakennetta.

Vastaesityksen lautakunnassa teki Jaakko Väänänen (kesk.). Väänäsen ehdotus voitti äänestyksen äänin 8–4.

– Asiasta keskusteltiin pitkään ja laajasti. Kaikki osapuolet kokivat ehdottoman tärkeänä sen, että muutos ei saa viivästyttää koulun rakentamista, kertoi lautakunnan puheenjohtaja Pekka Heikkilä (vihr.).

Hankesuunnitelma palasi kaupunginhallituksesta lautakunnan käsittelyyn, koska osa poliittisista päättäjistä halusi selvittää, voisiko koulun sittenkin tehdä betonin sijasta puurakenteisena.

Lautakunta tutkaili lisäselvityksiä

Kaupunki teetti kahdella konsulttitoimistolla koulun rakennusmateriaalista selvitykset, joita lautakunta kokouksessaan perkasi.

Lisäselvityksissä muun muassa vertailtiin vaihtoehtojen teknisiä ominaisuuksia, investointi- ja elinkaarikustannuksia, aluetaloudellisia vaikutuksia ja vaikutusta sisäilmaan.

Kaikki osapuolet kokivat ehdottoman tärkeänä sen, että muutos ei saa viivästyttää koulun rakentamista. — Pekka Heikkilä

Myös se selvitettiin, onko puurakentamiseen mahdollista saada valtiontukea.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ylijohtajan Hannu Rossilahden mukaan Ara-rahoitustukea ei voi saada kouluhankkeeseen, koska tukea myönnetään vain asuntotuotantoon.

Kaupunki aikoo tutkia, voisiko kouluhankkeelle saada tukea esimerkiksi konseptisuunnitteluun.

Opetuksen on tarkoitus alkaa elokuussa 2023

Eteläisen aluekoulun eli uuden Urpolan koulun hinnaksi on laskettu lähes 27 miljoonaa euroa.

Konsultin laskelmassa massiivipuurakentamisen investointi on arvioitu noin 2,2 miljoonaa euroa betonirakennetta kalliimmaksi.

Koulusta suunnitellaan kolmeen tai neljään kerrokseen nousevaa, noin 10 000 kerrosneliön yhtenäiskoulua. Oppilasmääräksi on ennakoitu noin 850.

Hankesuunnitelman mukaan opetus uudessa koulussa alkaisi elokuussa 2023.