Järvi-Suomen Energia rakentaa toimitusvarmaa maakaapelia Mikkelin Otavassa ja Hirvensalmella

Työt valmistuvat suunnitelman mukaisesti marraskuussa 2019.

Vanhaa verkkoa puretaan ja uutta asennetaan maan alle.

Järvi-Suomen Energia saneeraa sähköverkkoa Mikkelin Otavan ja Hirvensalmen välillä. Urakoitsija Elvera Oy asentaa pienjännite- ja keskijänniteverkkoa maan alle noin 17 kilometriä, rakentaa ilmajohtoa 6 kilometriä ja liittää verkkoon 24 muuntajaa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,6 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat 70 euroa jokaista rakennettua verkostometriä ja 6 695 euroa jokaista toimitusvarman verkon piiriin liittyvää asiakasta kohti.

Hankkeen on määrä valmistua marraskuussa 2019.

— Otava—Hirvensalmi välin sähkönjakelua varmistetaan nyt maakaapeloinnilla sekä varustamalla keskijänniteilmajohtoja maastokatkaisijoilla. Vanhan verkon purkutyöt sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Pentti Leinonen Järvi-Suomen Energialta.

Järvi-Suomen Energian tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Yritys investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 48 miljoonaa euroa.