Pieksämäen kaupunginjohtajan Ulla Nykäsen henkilökohtaiset tavoitteet uudelleen käsittelyyn – Tila- ja tonttimarkkinointi vaihtui kaupungin yleismarkkinointiin

Iltakoulussa uudelleen työstetyltä listalta ovat pudonneet pois muun muassa vuokrakerrostalohankkeen käynnistäminen ja tonttimarkkinointi.

Arja Reinikainen

Pieksämäen kaupunginjohtajan Ulla Nykäsen tämän vuoden henkilökohtaisia tavoitteita on työstetty pitkään. Arkistokuva.
Pieksämäen kaupunginjohtajan Ulla Nykäsen tämän vuoden henkilökohtaisia tavoitteita on työstetty pitkään. Arkistokuva.

Kaupunginjohtaja Ulla Nykäselle asetettavat henkilökohtaiset tavoitteet ovat toista kertaa Pieksämäen kaupunginhallituksen käsiteltävänä maanantaina.

Edellisessä kokouksessa asia jäi pöydälle, minkä jälkeen tavoitteita käsiteltiin iltakoulussa.

Kaupunginjohtajan tehtävät on määritetty johtajasopimuksessa, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulee lisäksi asettaa henkilökohtaiset tavoitteet vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Iltakoulussa uudelleen työstetty uusi tavoitelista vastaa suurelta osin ensimmäistä, pöydälle jäänyttä versiota. Siitä on kuitenkin jätetty pois joitakin ensimmäiseen listaan kirjattuja tavoitteita, kuten uuden vuokrakerrostalohankkeen käynnistäminen ja tonttimarkkinointi.

Myöskään tarpeettomaksi käyneiden kaupungin kiinteistöjen myynti tai muu luovutus ei enää uudessa esityksessä lukeudu kaupunginjohtajan tavoitteisiin.

Kolmas muutos on tila- ja tonttimarkkinoinnin tilalle kirjattu kaupungin yleismarkkinointi.

Nykänen itse arveli pari viikkoa sitten Länsi-Savon haastattelussa pari viikkoa sitten, että "ilmeisesti osa tavoitteista on myöhemmissä keskusteluissa yliviivattu, koska niiden ei ole katsottu kuuluvan kaupunginjohtajan itsensä suorittamiin tehtäviin".

Kaupunginhallituksen maanantaisen kokouksen esityslistan mukaan kaupunginhallitus päätyi muutettuihin tavoitteisiin iltakoulusssaan yksimielisesti, ja myös Nykänen on hyväksynyt ne.