Essoten tarkastuslautakunta moittii johtaja Risto Kortelaista ja muuta johtoa — Aiesopimus sairaaloiden yhteistyöstä olisi pitänyt tuoda valtuuston ja kuntien päätettäväksi

Tarkastuslautakunnan mielestä aiesopimuksen hyväksyminen kuului hallintosäännön mukaan valtuustolle eikä hallitukselle.

Taru Hokkanen

Essoten tarkastuslautakunta moittii johtaja Risto Kortelaista ja muuta johtoa — Aiesopimus sairaaloiden yhteistyöstä olisi pitänyt tuoda valtuuston ja kuntien päätettäväksi

Essoten tarkastuslautakunta on antanut kuntayhtymän johtajalle Risto Kortelaiselle, muille ylimmille virkamiehille ja Essoten hallitukselle moitteen heidän toiminnastaan. Syynä on valtuuston ohittaminen.

Tarkastuslautakunnan julkilausuman mukaan Essoten ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välillä tehty aiesopimus olisi pitänyt tuoda päätettäväksi valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan mielestä aiesopimuksen hyväksyminen kuului hallintosäännön mukaan valtuustolle eikä hallitukselle. Valtuuston olisi pitänyt antaa hallitukselle oikeudet jatkaa aiesopimuksen valmistelua tai saada päättää, että koko aiesopimuksen valmistelu hylätään.

Tarkastuslautakunnan mielestä aiesopimus olisi pitänyt käsitellä erikseen myös kunnissa, sillä sopimuksen takia joudutaan tekemään valmisteluja eikä kukaan vielä tiedä, millaisia kustannuksia niistä kunnille aiheutuu.

Essoten ja KSSHP:n hallitukset päättivät toukokuussa aiesopimuksesta, joka tähtää yhteiseen erikoissairaanhoidon liikelaitoskuntayhtymään.

Aiesopimus ei vielä sido Essotea mihinkään, mutta sopimuksen ajatuksena on jakaa yhdessä mikkeliläiset ja jyväskyläläiset erikoissairaanhoidon potilaat. Yhteisen organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa.

Tarkastuslautakunta oli julkilausumassaan yksimielinen. Asiasta keskustellaan ensi viikon keskiviikkona Essoten hallituksen kokouksessa.