Kuopio ei halua Savonlinnan seudun kuntia Pohjois-Savoon – Myös Pohjois- ja Etelä-Savon liitot sekä Mikkelin seudun kunnat ottivat kantaa nykyisen maakuntajaon puolesta

Maanantaina saatiin iso liuta kannanottoja sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokseen. Etelä-Savon maakuntahallituksessa savonlinnalaiset äänestivät taas Pohjois-Savon puolesta.

Tuire Punkki

Kuopion kaupunki ei halua Itä-Savoa osaksi Pohjois-Savoa. Entisten maakuntien säilyttämisen kannalla ovat myös Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntaliitot.
Kuopion kaupunki ei halua Itä-Savoa osaksi Pohjois-Savoa. Entisten maakuntien säilyttämisen kannalla ovat myös Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntaliitot.

Kuopio ei tahdo Savonlinnan seudun kuntia osaksi Pohjois-Savon maakuntaa.

Kuopion kaupunginhallitus päätti maanantaina lausunnostaan, jonka se antaa valtioneuvostolle sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksesta. Kuopion lausunnon mukaan maakuntajaon tulisi säilyä ennallaan, mikä tarkoittaisi Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan pysymistä Etelä-Savossa.

Kuopion mukaan Savonlinnan seudun kuntien liittäminen heikentäisi Pohjois-Savon peruspalveluiden rahoituspohjaa, joka ennestäänkin on heikko. Itä-Savon toivoma "kahden erikoissairaalatasoisen päivystävän sairaalan pitäminen" veisi rahoituksesta "aivan liian suuren osan."

Kuopio myös haluaa turvata turvata Kuopion yliopistollisen sairaalan toiminnan kehittymisen ja taata Etelä-Savoon riittävän väestöpohjan päivystävän keskussairaalan ylläpitämiseen.

Kuopion lausunto on merkittävä, sillä se kattaa väestöltään liki puolet Pohjois-Savosta.

Maakuntaliitoissa äänestettiin

Pohjois-Savon maakuntaliitto kannattaa Itä-Savon kuntien jatkamista osana Etelä-Savoa. Maakuntahallitus päätti asiasta maanantaina aamupäivällä hyväksyessään valtioneuvostolle annettavan lausunnon sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksesta.

Maakuntahallitus joutui äänestämään asiasta. Kokouksessa Neeta Röppänen (sd.) esitti, ettei liitto ottaisi lainkaan kantaa maakuntajakoon. Äänestyksessä Röppästä tukivat SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat. Äänin 7–4 voittanutta pohjaesitystä kannattivat keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajat.

Pohjois-Savon lausunnossa nähdään useita ongelmia, joita Itä-Savon kuntien liitos pohjoiseen aiheuttaisi: rahoitus nykymuotoisten sotepalveluiden tuottamiseen olisi riittämätön, Etelä-Savon väestöpohja jäisi liian pieneksi, laaja-alainen vaikutusten arviointi on tekemättä ja uudistuksen muutoinkin tiukka aikataulu vaarantuisi.

Jos Itä-Savon kunnat lausunnosta huolimatta siirtyisivät Pohjois-Savon sotemaakuntaan, maakuntien rahoitusmallia tulisi liiton mukaan muuttaa niin, että Pohjois-Savo saisi erillistä siirtymärahoitusta, joka olisi selvästi kasvava, ei vähenevä.

Myös Kuopion yliopistollista keskussairaalaa pyörittävän Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli asiaa maanantaina. Se hyväksyi ilman äänestyksiä viranhaltijaesityksen, jossa ei suoraan oteta kantaa maakuntajakoon.

Etelä-Savossa maakuntahallitus päätti omasta lausunnostaan. Liiton mielestä asukkaiden ja kuntien kannalta paras vaihtoehto on yhtenäinen Etelä-Savo eli nykyinen maakuntajako. Äänestyksessä savonlinnalaiset Anna-Kristiina Mikkonen (sd.), Lea Sairanen (kok.) ja Tuula Kärkkäinen (sd.) kannattivat Itä-Savon kuntien suuntaamista Pohjois-Savoon, mutta ehdotus hävisi äänin 10–3.

Mikkelin seudun kunnat: Itä-Savo pysyköön Etelä-Savossa

Maanantaina asia oli Etelä-Savossa päätettävänä Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Puumalan kunnanhallituksissa sekä Pertunmaan valtuustossa.

Kaikki kunnat kannattavat Itä-Savon jatkamista osana Etelä-Savoa.

Puumalassa hallitus hyväksyi kunnanjohtaja Matias Hildenin esityksen, jonka mukaan kunta pitää ykkösvaihtoehtona Etelä-Savon jatkamista entisellään. Lausunnossa kuitenkin muistutetaan, että kuntien omaa tahtoakin pitäisi kunnioittaa. Lisäksi siinä esitetään yhteistyön ja tulevaisuudessa jopa maakuntaliitoksen pohtimista Etelä-Karjalan kanssa.

Pertunmaalla lausunnon hyväksyi maanantaina valtuusto. Se pitää nykyisen maakunnan hajottamista virheenä.

Lausuntojen on kerrottu ratkaisevan

Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Kunnilla, kuntayhtymillä ja muilla tahoilla on aikaa kertoa kantansa uudistukseen tämän viikon perjantaihin asti.

Lakiluonnoksessa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuuluvat Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat on kirjoitettu osaksi Pohjois-Savon sotemaakuntaa. Soteuudistuksen vastuuministerin, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan tasavertaisena vaihtoehtona on kuntien jatkavan osana Etelä-Savoa.

Päätökset asiassa on tarkoitus tehdä tämän vuoden aikana.

Muokattu kello 16.14: Lisätty tiedot Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Etelä-Savon maakuntaliiton lausunnoista.

Muokattu kello 18.15: Lisätty tiedot Kuopion lausunnosta.

Muokattu kello 20.27: Lisätty tiedot Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Puumalan hallitusten sekä Pertunmaan valtuuston lausunnoista.