Mikkeli hyväksyi sotatietokeskus Muistin hankepaketin sekä lähtee mukaan säätiöön ja yhtiöön

Mikkelin luottamusjohto hyväksyi kaupungin osuuden sotahistoriakeskus Muistiin, mutta Päämajatalon kunto mietityttää. Kaupunki osti myös Jalkaväkimuseon kiinteistön.

Jaakko Avikainen

Tietokeskus Muisti sijoitetaan entiselle koululle, nykyiseen Päämajataloon. Rakennus vaatii mittavat muutostyöt.
Tietokeskus Muisti sijoitetaan entiselle koululle, nykyiseen Päämajataloon. Rakennus vaatii mittavat muutostyöt.


Mikkelin kaupunki on valmis viemään eteenpäin kaupunkiin suunnitellun Sodan ja rauhan keskus Muistin hanketta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan Muistin tukisäätiön ja osakeyhtiön perustamisen sekä peruspääomarahoituksen.


Valtuusto käsitteli Muistia viimeksi viime vuoden kesällä ja asetti tuolloin reunaehtoja kaupungin osallistumiseen.
Maanantain kokouksessa luottamusjohto loppuen lopuksi kiitteli hankkeen etenemistä ja hyväksyi paketin yksimielisesti.

Aivan ilman keskustelua päätös ei silti syntynyt.
Valtuusto pohti muun muassa sitä, missä kunnossa Muistin tukikohdaksi suunniteltu Päämajatalo on ja saadaanko siitä remontoimalla tila, jossa tietokeskus ylipäätään pystyy tulevina vuosina toimimaan.
Keskustan Pekka Pöyry huomautti, että Muistin alkuperäinen budjetti on puolittunut. Pöyry kyseli, onko rahoitus riittävää tietokeskuksen tason ja laadun turvaamiseksi ja mistä budjettileikkaus on tehty.
Samaa kysyi Jarno Strengell (sd.). Raimo Heinänen (ps.) epäili koko rahoitusmallia. Hänen mukaansa olisi ensin tullut tarkastella rahoituskuviota ja tehdä vasta sitten ratkaisut jatkosta.


Päämajatalon kunto pohdituttaa


Luottamusjohtoa puhutti erityisesti Päämajatalon kunto.
Talossa on ollut sisäilmaongelmia, joita kaupunki on kiinteistönomistajana korjannut. Tekninen johtaja Jouni Riihelä arvioi, että muutostyöt Muistin toimintojen sijoittamiseksi kiinteistöön voidaan tehdä ja että tulos on hyvä. Kaupungin tilakeskuksen toiminnot ovat nykyisin tässä talossa.


Päämajatalon saneeraus tietokeskuksen käyttöön on kaupungille lähes kolmen miljoonan euron investointi. Vastaavasti kaupunki saa Muistilta vuokratulot.
Satu Taavitsainen (sd.) sanoi toivovansa, että talon remontti ja muutostyöt onnistuvat, sillä ne olisivat kaupungille edessä joka tapauksessa jossain vaiheessa.


Taavitsainen kehui hanketta ja katsoi, että asetetut talousehdot ovat toteutumassa ”lähes valtuuston edellyttämällä tavalla”.

Muisti on määrä avata keväällä 2021.

Kaupunki sijoittaa Muistin tukisäätiöön 250 000 euron peruspääoman. Lisäksi kaupunki perustaa tietokeskukselle osakeyhtiön ensivaiheessa pienellä 2 500 euron pääomalla, mutta sijoittaa yhtiöön myöhemmin 97 500 euroa.
Muisti on saanut valtiolta tähän mennessä 0,9 miljoonaa euroa ja Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä 1,4 miljoonaa euroa.


Tietokeskus etenee nyt niin, että henkilöstörekrytointeja tehdään kuluvan vuoden lopulla. Ensi vuoden alkupuolella aloitetaan tilojen suunnittelu ja rakentaminen.
Muisti on määrä avata keväällä 2021.

Mikkeli osti Jalkaväkimuseon kiinteistön


Valtuusto päätti maanantaina toisestakin museotoimintaan liittyvästä kiinteistöistä.
Kaupunki ostaa Senaatti kiinteistöt Oy:ltä eli valtiolta vanhalla kasarmialueella olevan puukasarmin, jossa nyt toimii Jalkaväkimuseo.
Kaupan kohteena on museorakennus piha-alueineen. Määräalaa on noin 7 600 neliötä. Kauppahinta on 180 000 euroa.