Sosteri haluaa liittyä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin — Tarkoituksena turvata erikoissairaanhoidon palvelut Savonlinnassa

Sosterin hallitus ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus ottavat selvityksen käynnistämiseen kantaa ensi maanantaina. Päätöksen mahdollisesta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin liittymisestä tekevät jäsenkunnat.

Tuija Pauhu

Esitetyn selvityksen ideana on, että Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystys ja leikkaustoiminta turvattaisiin, jos Savonlinna, Rantasalmi, Enonkoski ja Sulkava liittyisivät erikoissairaanhoidon osalta osaksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä.
Esitetyn selvityksen ideana on, että Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystys ja leikkaustoiminta turvattaisiin, jos Savonlinna, Rantasalmi, Enonkoski ja Sulkava liittyisivät erikoissairaanhoidon osalta osaksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri harkitsevat selvitystä siitä, voisivatko Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat liittyä erikoissairaanhoidon osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäseniksi.

Esitys ei tässä yhteydessä käsittele Sosterin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä.

Sairaanhoitopiirien johtajat esittävät ensi maanantaina kokoontuville sairaanhoitopiirien hallituksille selvityksen käynnistämistä.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava. Päätöksen mahdollisesta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin liittymisestä tekevät jäsenkunnat.

Jos sairaanhoitopiirien hallitukset käynnistävät selvityksen, selvitysvaiheen olisi tarkoitus valmistua jäsenkunnille käsiteltäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan Risto Miettusen ja Sosterin johtajan Panu Peitsaron yhteisen tiedotteen mukaan liittymisen tavoitteena on valtakunnallisen hallitusohjelman mukaisesti osaltaan parantaa yhteistoiminta-alueen eheyttä ja toiminnan edellytyksiä palvelurakennetta kehittäen.

Tiedote julkaistiin Sosterin verkkosivulla tiistaiaamuna.

Sairaanhoitopiirit korostavat, että tämän nyt aloitteena olevan esityksen toivotaan avaavan mahdollisuuksia myös laajemmalle keskustelulle Kuopion Yliopistollisen Sairaalan (Kys) erityisvastuualueella. Samalla on tarkoitus arvioida julkisen palvelutuotannon järjestämisen ja tuotannon vaihtoehtoa Sosterissa käynnissä olevalle erikoissairaanhoidon ulkoistushankkeelle.

Sosteri ostaa nykytilanteessa Kysistä noin 11 miljoonalla eurolla vaativaa erikoissairaanhoitoa vuodessa. Uuden järjestelyn arvioidaan antavan mahdollisuuden hoitoketjujen optimointiin, kapasiteetin joustavuuden parantumiseen sekä henkilöstöresurssien ja osaamisen laajentumiseen.

— Toivon potilaille tarkoitettujen palvelujen järjestämisen parantuvan selvityksen myötä, sovittavan työnjaon mukaisesti. KYSin erityisvastuualueen lisääntyvä eheys olisi yhteinen etumme, PSSHP:n johtaja Miettunen sanoo tiedotteessa.

— Sosterin asiakkaiden hoitoketjut luontaisesti suuntautuvat pääosin Kysiin. Näin ollen meille paras vaihtoehto on tiivistää yhteistyötä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suuntaan ja optimoida Sosterin erikoissairaanhoidon palvelutuotanto väestön palvelutarpeisiin soveltuen. Tavoitteena on turvata Savonlinnassa muun muassa yhteispäivystys, elektiivinen leikkaustoiminta sekä invasiivinen kardiologia, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro toteaa tiedotteessa.