Mäntyharjun Kinnin kemikaaliturmasta tehdään rikostutkinta — Kansalaisiltakin tullut huolestuneita yhteydenottoja poliisille

Poliisi selvittää, liittyykö onnettomuuteen tahallista tai törkeää huolimattomuutta. Myös vaarallisen aineen kuljettamiseen ja säilyttämiseen liittyvät asiat tutkinnassa.

Onnettomuustutkintakeskus

Rikkoutuneesta säiliövaunusta valui maahan 35 000 litraa MTBE-kemikaalia.
Rikkoutuneesta säiliövaunusta valui maahan 35 000 litraa MTBE-kemikaalia.

Itä-Suomen poliisilaitos aloittaa esitutkinnan Mäntyharjun Kinnin asemapaikalla huhtikuun alussa tapahtuneesta kemikaalipäästöstä.

Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti liikkeelle. Yksi säiliövaunu rikkoutui, kun se törmäsi sivuraiteen päässä olevaan päätepuskimeen.

Rikkoutuneesta säiliöstä pääsi ympäristöön 35 tonnia metyyli-tert-butyylieetteri-nimistä kemikaalia.

Asiaa tutkitaan ainakin aluksi ympäristön turmelemisena ja vaarallisten aineiden kuljetusrikoksena. Tutkinnassa selvitetään, ovatko joku tai jotkut syyllistyneet asiassa tahalliseen tai törkeän huolimattomaan menettelyyn.

Vaarallisten aineiden kuljetusrikoksen osalta selvitetään, ovatko joku tai jotkut käsitelleet ja säilyttäneet vaarallista ainetta lain vastaisesti ja näin syyllistyneet menettelyyn joka voi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle.

Säiliövaunut olivat tulossa Venäjältä. Kinnissä ne odottivat jatkokuljetusta Kotkaan, VR:n kemikaaliasiakkaan terminaaliin. Sieltä kemikaali oli tarkoitus laivata edelleen kolmanteen maahan.

Tutkinta aloitettiin Etelä-Savon ely-keskuksen tutkintapyynnön ja kansalaisten yhteydenottojen perusteella. Ely-keskuksen tutkintapyynnön perusteella on syytä epäillä, että tapauksen johdosta vaarallista kemikaalia on päässyt ympäristönsuojelulain vastaisesti maaperään ja edelleen vesistöön.

Ely-keskuksen johtaja Pekka Häkkinen vahvistaa tutkintapyynnön jättämisen perusteeksi ympäristöonnettomuuden laajuuden ja vakavuuden.

—Käytäntö on, että näin tehdään, Häkkinen sanoo.

Poliisi vahvistaa, että muutkin ovat olleet huolissaan.

— Ely-keskuksen lisäksi yksi yksityinen kansalainen on tehnyt tutkintapyynnön. Olemme saaneet kansalaisilta myös paljon yhteydenottoja asiasta. Oli pääteltävissä, että tutkintapyyntöjä olisi tullut vielä lisääkin, ellemme olisi jo nyt käynnistäneet tutkintaa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sari Knaapi Itä-Suomen poliisista.

Säiliövaunut olivat tulossa Venäjältä. Kinnissä ne odottivat jatkokuljetusta Kotkaan.

Vaikutusten arviointi on kesken. Päästön seurauksena on kuitenkin varmuudella aiheutunut muun muassa luonnonvarojen käyttämisen estymistä ja vahinkoa omaisuudelle ja sen käytölle.

Ely-keskuksen mukaan onnettomuuspaikan lähivedet ovat hiljalleen toipumassa. Metyyli-tert-butyylieetteripitoisuudet ovat ely-keskuksen mukaan vakiintumassa alhaiselle tai hyvin alhaiselle tasolle.


Läheisillä vesialueilla on kuitenkin vielä voimassa eriasteisia järviveden käyttösuosituksia. Suomen ympäristökeskuksen ennusteiden perusteella lähivedet palautuvat käyttökelpoisiksi kesän aikana.