Mikkelin koululaisille tulossa ilmainen joukkoliikenne

Mikkeli aikoo tarjota peruskoululaisilleen ilmaisen joukkoliikenteen. Ilmaismatkat koskisivat myös vapaa-aikaa. Kouluikäisiä houkutellaan entistä enemmän joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Kanerva Kuitu

Maksuttomien matkojen ennakoidaan lisäävän joukkoliikenteen käyttöä.
Maksuttomien matkojen ennakoidaan lisäävän joukkoliikenteen käyttöä.

Mikkelin kaupunki aikoo tarjota perusopetuksen oppilailleen ilmaisen joukkoliikenteen.
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne tulisi määräaikaisena kokeiluna voimaan kahdeksi lukuvuodeksi elokuun alusta.
Kokeilu päättyisi vuoden 2019 keväällä. Asiasta päättää lopullisesti tekninen lautakunta.

Peruskoululaisia Mikkelissä on noin 5 000. Lopullinen käyttäjämäärä näkyy sitten, kun järjestelmä on voimassa. Arvioiden mukaan kaikki oppilaat eivät tulisi käyttämään maksutonta joukkoliikennettä.
Myös kustannukset tarkentuvat aikanaan. Järjestelystä koituu ensin alkuvaiheessa noin 20 000 euron kulut joukkoliikenteen Waltti-matkakortin valmistelemiseksi.
Perusopetus osallistuu teknisen toimen joukkoliikenteen kustannuksiin 120 000 eurolla lukuvuodessa, jolla korvataan väheneviä lipputuloja.
Perusopetukselle puolestaan koituu säästöjä sen mukaan, kun koulukuljetuksia saadaan siirrettyä maksuttomaan joukkoliikenteeseen.

Perusopetuksen 7—16-vuotiaan oppilaan ilmainen joukkoliikenne ei koskisi ainoastaan koulumatkoja, vaan myös oppilaan vapaa-aikaa ja lomia.
Menettelyllä kannustetaan joukkoliikenteen tehokkaampaan käyttöön ensisijaisena kuljetusmuotoja. Säästöjä saadaan, jos tilauskuljetusten määrää voidaan näin vähentää.
Järjestelyä varten perustetaan uusi Waltti- joukkoliikenteen lipputyyppi. Lippu koskee vain Mikkelin kaupungin alueella asuville peruskoululaisia. Vuoden kausilippu on voimassa 365 vuorokautta.

Jukka Ahdelma

Jukka Ahdelma