Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Voikosken kalatiestä — Kalatie pitää rakentaa samalla kun uusi voimalaitos

Hallinto-oikeus kuitenkin palautti avin ratkaistavaksi voimalaitoksen juoksutusta sekä virtaamia ja vedenkorkeuksia käsitelleet lupamääräykset.

Reino Nousiainen

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Voikosken kalatiestä — Kalatie pitää rakentaa samalla kun uusi voimalaitos

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Woikosken valitukset, jotka koskevat Mäntyharjun reitin Voikosken kalatien rakentamista ja lupamääräyksiä.

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan hallinto-oikeus kuitenkin palautti Itä-Suomen aluehallintoviraston ratkaistavaksi voimalaitoksen juoksutusta sekä virtaamia ja vedenkorkeuksia käsitelleet lupamääräykset.

Aikaisemmin myös Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt voimayhtiön valitukset.

Ely-keskuksen mukaan oikeuden päätökset tarkoittavat, että Voikoskeen tulee rakentaa uuden voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä luonnonmukainen kalatie.

Sen vesimäärä on ajanjaksolla 15.4. – 31.10. vähintään 0,5 kuutiota sekunnissa ja ajanjaksolla 1.11. – 14.4. vähintään 0,4 kuutiota sekunnissa.

Kalatien yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat pitää hyväksyttää Pohjois-Savon ely-keskuksella. Kalatie on otettava käyttöön viimeistään kun uusi voimalaitos otetaan käyttöön.

Lisäksi kalatien toimivuutta on tarkkailtava viiden vuoden ajan kalatien valmistumisesta. Tarvittaessa on muutettava kalatien rakenteita ja virtaamia.

Kuuden vuoden kuluessa kalatien käyttöönottamisesta on toimitettava uusi hakemus aluehallintovirastoon lupamääräysten tarkistamiseksi.

Kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ely-keskuksesta pitää hallinto-oikeuksien päätöksiä merkittävinä ja odotusten mukaisina.

Hän muistuttaa tiedotteessa, että yhtiöllä on ollut kalatievelvoite vuodesta 1923 eikä noin sata vuotta vanhan voimalaitospadon rakentamisen aiheuttamia kalataloudellisia haittoja ei ole koskaan korvattu.

Woikosken toimitusjohtaja Clas Palmberg uskoo ja luottaa vahvasti siihen, että sopu asiassa syntyy avin käsittelyssä.

— Kun kyseessä on hanke, jota kaikki kannattavat, on kumma, jos yhteisymmärrystä ei saada aikaan.

Hänen mukaansa eri näkemykset lain tulkinnasta ovat johtaneet tilanteeseen, jossa nyt ollaan.