Viitostien hakkuilla myös tehdään kunnon tiliä — Mikkelin kaupunki kuittaa noin 200 000 euron hakkuutulot

Uuden Viitostien tiekäytävän alta 17 kilometrin avohakkuusta irtosi mittavasti puuta. Mikkelin kaupunki sai yhdellä kertaa ison osuuden vuotuisesta hakkuumäärästä.

Mari Koukkula

Viitostien hakkuilla myös tehdään kunnon tiliä — Mikkelin kaupunki kuittaa noin 200 000 euron hakkuutulot

Mikkelin ja Juvan välisen Viitostien juuri käynnistynyt rakentaminen tietää myös tuntuvia puunmyyntituloja tiekäytävän maanomistajille.

Tielinjan puuston hakkuut ovat käytännössä tehty. Eniten puustoa on poistettu Mikkelin kaupunkialueella. Hakkuumäärä on noin 4 000 kiintokuutiota. Tavallisesti kaupungin metsätaloussuunnitelman mukaiset hakkuut ovat noin 25 000 kuutiota vuodessa.

Varsinkin Tuppuralan risteysalueelta kohti Visulahtea miljöön muuttuminen on nyt kaikkien nähtävissä.
— Viitostien rakentamisen takia puustoa poistettiin määrä, joka vastaa noin 15 prosenttia vuotuisesta hakkuumäärästä, sanoo kaupungin metsätalousinsinööri Annamari Huttunen.

Vastaavan kokoista hakkuuta ei olisi ilman tiehanketta tehty.
— Hoitohakkuita alueella olisi jossain määrin tehty, mutta nyt ei toimittu metsänhoidollisten hakkuiden mukaan, sanoo Huttunen.

Poistettu puusto kaupungin alueelta kuten muidenkin metsänomistajien mailta meni myyntiin Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon yhteismyyntihankkeena. Mikkelin kaupunki kuittaa tietyömaan alueelta merkittävän summan puunmyyntitulona.

— Tarkka summa ei vielä ole tiedossa. Karkeana arviona voisin sanoa, että puunmyyntitulo on noin 200 000 euroa.

Kaupungille summa ei ole ylimääräistä hakkuutuloa, sillä metsätoimi on jo sisällyttänyt sen kuluvan vuoden tuloihin.

Tänä vuonna kaupunki on budjetoinut puunmyyntituloja runsas miljoona euroa. Summa ei ole sama joka vuosi. Myyntitulo perustuu metsätalousohjelmaan.

Puu myytiin yhteismyynnillä omaan maakuntaan

Viitostiehankkeen vuoksi Mikkelin ja Juvan välille syntyi varsin mittava hakkuutyömaa. Puuston poistosta vastaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo.

Metsänomistajat ovat saaneet puulleen markkinahinnan tai osalle puutavaralajeille jopa markkinahintoja parempia hintoja. — Taina Kekkonen

Mhy:n metsäasiantuntija Taina Kekkonen laskee, että noin 60 metrin levyisen maastokäytävän ja ramppien alueilta on poistettu puuta yli 20 000 kuutiota ja lisäksi huomattava määrä energiapuuta.

Työt ovat sujuneet ongelmitta. Tielinjan maastokäytävä on raivattu kokonaan. Mikkelin puoleisessa päässä osa töistä hoidetaan vielä kesäkuun loppuun mennessä.

Metsänhoitoyhdistys vastaa korjattavan puuston myynnistä yhteismyyntinä.
Toimitussopimukset on tehty. Kekkonen ei kerro koko summia, koska mukana on myös yksityisiä maanomistajia.

— Voi kyllä sanoa, että kokonaissumma on varsin mittava. Myyjänä kaupunki on suurin, mutta Kuvaalan alueella on myös muutama iso metsätila.
— Osalla yksityisistä maanomistajista on yllättävän isoja tilityksiä, ei kuitenkaan sitä luokkaa kuin kaupungilla. Mikkelin kaupungin alueella esimerkiksi Tuppuralan ja Kinnarin väliltä on kertynyt varsin paljon puuta.

Tielinjalta korjattu puu jää pääsääntöisesti omaan maakuntaan. Toimituskohteita ovat muun muassa Misawa, Versowoodin Otavan saha sekä UPM Kymmene Pelloksen tehdas. Energiapuu välitetään Etelä-Savon Energia Oy:lle.

— Tielinjahakkuun osalliset metsänomistajat ovat saaneet puulleen markkinahinnan tai osalle puutavaralajeille jopa markkinahintoja parempia hintoja, tuumii Kekkonen.

”Ei olisi hakattu, jos tietä ei tehtäisi”

Tielinjauksen noin 17 kilometrin matkalle osuu 40 metsätilaa.
Maanomistajien tunnelmat ovat maastokäytävän alueella vaihdelleet, osa on hyväksynyt, osa reagoinut tiukemmin.

Puutarha- ja marja-alan yrittäjä Matti Piispa Rahulan Särkimäentiellä ottaa tilanteen rauhallisesti.
— Tietenkin asetelma on kipristellyt, mutta olen sitä mieltä, että tie tarvitaan, tuumii Piispa.

Piispan mailla tie koskee noin 15 hehtaarin aluetta, josta tien alle jää kymmenisen hehtaaria. Piispa sanoo, että isoihin hakkuisiin hän ei olisi lähtenyt, ellei olisi ollut pakko.
— Ei juuri nyt. Huomattava osa metsästä oli kasvatusvaiheessa ja vähemmän päätehakkuuvaiheessa. Yksi uusi istutusala jää tien alle.

— Muuten kyllä voi sanoa, että meitä maanomistajia on mielestäni kohdeltu ihan asiallisesti. Tiehanke tekee korvaavat reitit, ja yhteys kaupunkiin toimii vanhaa Viitostietä pitkin oikein hyvin.

Maanrakennustyöt alkoivat

Mikkelin ja Juvan välisen Viitostien saneeraus on edennyt maanrakennusvaiheeseen.
Työt alkavat pintamaan poistolla ja louhintatöillä. Huuhanahon ja Tervasen eritasoliittymien valmistelu on alkanut.
Työt Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymässä alkavat 9. huhtikuuta. Nuutilanmäki-Juva-osuus alkaa ensi vuoden aikana.