Mäntyharjun ja Savitaipaleen rakennusvalvonnat ryhtyvät yhteistyöhön: rakennustarkastajat voivat sijaistaa toistensa alueilla

Yhteistyösopimuksella halutaan turvata ammattilaisten saatavuus myös poissaolojen aikaan ja jääviystapauksissa.

Savitaipaleen kunnan rakennustarkastaja Jorma Kuisma (oik.) tuuraa Mäntyharjun rakennustarkastajaa Pasi Hinkkuria muutaman viikon ajan.
Savitaipaleen kunnan rakennustarkastaja Jorma Kuisma (oik.) tuuraa Mäntyharjun rakennustarkastajaa Pasi Hinkkuria muutaman viikon ajan.

Mäntyharjun ja Savitaipaleen kuntien rakennusvalvonnat alkavat tehdä yhteistyötä.

Kunnat ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla kuntien rakennustarkastajat voivat toimia toistensa viransijaisina ja käyttää virkoihin liittyvää toimivaltaa toisen kunnan alueella.

Yhteistyöllä on tarkoitus varmistaa rakennusvalvonnan ammattilaisten saatavuus ja viranomaispäätösten teko myös silloin, kun rakennustarkastajilla on poissaoloja tai he ovat joissakin tilanteissa jäävejä.

Esimerkiksi tiistaista 10. lokakuuta lähtien Savitaipaleen kunnan rakennustarkastaja Jorma Kuisma sijaistaa Mäntyharjussa rakennustarkastaja Pasi Hinkkuria. Sijaisuus kestää neljästä viiteen viikkoa.

Yhteistyötä mahdollisesti myös vuonna 2020

Yhteistyösopimus on voimassa vuoden loppuun asti, mutta yhteistyötä saatetaan jatkaa myös ensi vuonna. Mäntyharjun kunta kertoo tiedotteessaan, että loppuvuoden aikana kuntien on tarkoitus kehittää ja testata yhteistyön toimintamallia.

Sijaisena toimiessaan viranhaltijat käyttävät sen kunnan järjestelmiä, tiloja ja tukitoimintoja, johon virkatoimet kohdistuvat. Kumpikin kunta huolehtii kyseisistä osa-alueista omalla kustannuksellaan. Lisäksi kunta, jossa sijainen toimii, korvaa sijaisen tarjoavalle kunnalle kustannukset, joita palvelujen toteuttamisesta aiheutuu.