Mikkelin Haukivuoren kirjaston kalustehankinnoista valitettiin markkinaoikeuteen

Tarjouskilpailun hävinnyt yhtiö valitti hankintapäätöksestä.

Silva Laakso

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.

Mikkelin Haukivuoren kirjaston kalustehankinnoista on valitettu markkinaoikeuteen.

Valituksen teki Suomen kirjastopalvelu Oy, joka hävisi tarjouskilpailun Isku Interior Oy:lle. Markkinaoikeus on pyytänyt Mikkelin kaupungilta vastinetta valitukselle.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsittelee vastinetta keskiviikkona. Esityslistalta käy ilmi, että hankintayksikkö kiistää valittajan vaatimukset. Yksikön mukaan hankinnassa käytetyt kriteerit yksilöitiin selvästi ja menettely oli avoin ja tasapuolinen.

Kaupunki toteutti kalustehankinnan käänteisenä kilpailutuksena, jossa tarjouksen tuli olla korkeintaan 90 000 euroa. Määräaikaan mennessä tarjouksen olivat jättäneet Suomen kirjastopalvelu ja Isku Interior. Lautakunnan esityslistalla hankintayksikkö perustelee, että näiden kahden vertailussa Isku Interior sai parhaat pisteet ja tuli siksi valituksi.

Mikkelin kaupunki on antanut sitoumuksensa, että hankintapäätöstä ei panna täytäntöön niin kauan, kun asia on vireillä markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee esimerkiksi kilpailu- ja valvonta-asioita sekä hankinta-asioita.