Jätevedenpuhdistamon talous käydään läpi – Mikkeli tekee kustannuksista ja koko hankkeesta sisäisen tarkastuksen

Metsä-Sairilan puhdistamon loppulasku on näillä näkymin 70,5 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan vielä ensi vuoden työt ja kulut. Uudelle putsarille valitaan yksityinen yhtiö hoitamaan laitoksen toimintaa.

Jaakko Avikainen

Mikkelin vesilaitos rakentaa uutta jätevedenpuhdistamoa Metsä-Sarilaan kallioluolan sisään. Laitos on aloittamassa koekäyttöä.
Mikkelin vesilaitos rakentaa uutta jätevedenpuhdistamoa Metsä-Sarilaan kallioluolan sisään. Laitos on aloittamassa koekäyttöä.

Mikkelin kaupunki tekee sisäisen tarkastuksen Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon hankkeesta.

Selvitys tehdään nyt syksyn kuluessa.

Tarkastus tutkii investointihankkeen projektijohtamisen erityisesti hankkeen talouden ja toteutumisen seurannan osalta.

Lisäksi tutkitaan projektijohdon osaamisen ja resursoinnin riittävyys, projektijohdolle kuuluvien velvoitteiden hoitaminen sekä toteutuneiden ja vielä tulossa olevien kustannusten sisältöön ja asianmukaisuuteen sekä hankkeen talousriskeihin.

Tarkastus toteutetaan ostopalveluna. Työn tekee tilintarkastukseen ja liikkeenjohdon konsultointiyhtiö KPMG voimassa olevan sisäisen tarkastuksen palvelusopimuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättyi ratkaisuun keskustelun jälkeen.

Pohjana oli kaupunginjohtaja Timo Halosen esitys sekä kokouksessa tehty muutosesitys sisäisestä tarkastuksesta.

Hallituksen jäsen Jukka Pöyry (kd.) esitti, että muutosesitys jätetään pöydälle. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Hinta ei ole noussut, mutta kaikkea ei muistettu laskea yhteen

Päätöskäsittely tapahtui pykälässä, joka koski tarkastuslautakunnan lausuntoa.

Lautakunta tiedusteli johdolta, miten jätevedenpuhdistamon hanke etenee ja mitkä ovat lopulliset kustannukset.

Virkajohdon vastauksen mukaan kokonaiskustannukset ovat 69 miljoonaa euroa. Summa aiheutti hämmennystä, sillä tähän saakka on ollut oletus, että kustannustaso on noin 60 miljoonaa euroa.

Hallituksen kokouksessa tekninen johtaja Jouni Riihelä selvitti kaupunginhallitukselle kustannustilannetta.

Riihelän mukaan uusi summa muodostuu rakentamiskuluista sekä niistä kuluista, jotka ovat syntyneet jo ennen kuin kaupungin luottamusjohto muodollisesti päätti hankkeesta ja sen kustannusarviosta.

Ennen investointipäätöstä kulut kirjattiin käyttötalousmenoihin. Investointiohjelmassa kulut alkoivat juosta vasta, kun valtuusto päätti investoinnista.

Siten ennen päätösvuotta, siis ennen vuotta 2016, kertyneitä kuluja oli jo 7,6 miljoonaa euroa. Rahat menivät muun muassa suunnitteluun, luvituksiin tai erilaisiin valmisteluselvityksiin.

Kaupungin on laskettava kaikki kulut yhteen, jotta saadaan yhteen koko jättihankkeen kokonaiskustannus kaikilta vuosilta.

"Luvut näkyvät tilinpäätöksissä"

Riihelän mukaan kyse ei ole mistään uudesta käytännöstä.

Kyse on siitä, että puhdistamohankkeen pitkä toteutusaika on hämärtänyt eri vaiheiden kustannukset.

Kaikki kulut alusta saakka olisi pitänyt olla tarkastelussa. — Arto Seppälä

– Kaikki luvut näkyvät kyllä tilinpäätöksissä. Parin vuoden hankkeessa kaikki kulut pysyvät näkyvissä, mutta ei tällaisia sukupolven mittaisia hankkeita ole useita, tuumii Riihelä.

Hankkeen seurantaryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen Petri Pekonen (kesk.) piti syntynyttä tilannetta harmillisena.

– Julkisuudessa on puhuttu investointikustannuksista, kun on puhuttu kokonaiskustannuksista. Se on ollut virhe.

Jaakko Avikainen

Jätevedenpuhdistamo on toiminnassa ensi vuoden keväällä. Tässä alkukesän kuvassa rakennustyöt olivat vielä kesken. Putsariluolaa esitteli vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.
Jätevedenpuhdistamo on toiminnassa ensi vuoden keväällä. Tässä alkukesän kuvassa rakennustyöt olivat vielä kesken. Putsariluolaa esitteli vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.

Uusimpien selvitysten mukaan kustannusten kumulatiivinen kertymä on juuri nyt 67 miljoonaa euroa.

Summa syntyy, kun lasketaan mukaan kuluvan vuoden talousarvion investointivaraus.

Ensi vuoden talousarvion investointiosaan tulee vielä lisää rahoitusta, tämän hetken arvion mukaan neljä miljoonaa euroa, joten puhdistamon koko loppulasku on 70,5 miljoonaa euroa.

"Ei ole epäilyjä, mutta seuranta ei ole ollut onnistunutta"

Kaupunginhallitus päätti sisäisestä tarkastuksesta. Erityistilintarkastukseen saakka ei haluttu lähteä, mutta sisäisen tarkastuksen tekee kuitenkin ulkopuolinen toimija.

– Ei ole mitään epäilyjä. Haluamme vain kaikkien osapuolten oikeusturvankin vuoksi selvittää asiat ja ilmapiiriä, sanoo hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.).

– Sinänsä kustannusten seurantamenettely ei ole ollut erityisen onnistunut. Kaikki kulut alusta saakka olisi pitänyt olla tarkastelussa. Näin on oletettu, kun on puhuttu rakentamisen kustannuksista.

Seppälä tuumii, että tilanteesta pitää ottaa oppia, kun isoja hankkeita tulee vielä vastaan.

Jaakko Avikainen

Jäteveden tulopumppaamo on uusi rakennus Kenkäverossa Viitostien varrella.
Jäteveden tulopumppaamo on uusi rakennus Kenkäverossa Viitostien varrella.

Luottamusjohto kävi maanantaina läpi myös uuden puhdistamon operointipalvelujen toimintamallin.

Puhdistamolle haetaan kilpailuttamalla ulkopuolista toimijaa, joka hoitaa laitoksen arkitoiminnan.

Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että vesiliikelaitos saa jatkaa kilpailutusmenettelyä.

Jukka Pöyry esitti, että kilpailutuksen rinnalla selvitetään toiminta myös kaupungin omana työnä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Putsaria pyörittää aikanaan yksityinen yhtiö

Seppälän mukaan operointikilpailutus viedään loppuun. Vesiliikelaitos neuvottelee urakasta kilpailutusmenettelyllä kahden yrityksen kanssa.

– Kun on tehty hankintapäätös, ei sitä voi noin vain perua. Seuraamme loppuun saakka neuvottelut ja urakoitsijoiden tarjoukset.

Seppälä katsoo, että operointiyhteistyö myös toteutetaan. Yhtiöiden tarjouksia tai edes yritysten nimiä ei kerrota julkisuuteen.

– Jomman kumman yrityksen kanssa sopimus tehdään. kyseessä ei ole liikkeenluovutus, vaan kaupunki ostaa palvelun kaupungin omistamissa tiloissa.