Päätökset olivat epäselviä: Hallinto-oikeus kumosi Pertunmaan kunnanhallituksen päätökset tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien palvelujen hankinnasta

Hallinto-oikeus kumosi Pertunmaan kunnanhallituksen päätökset kunnan tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien palvelujen hankinnasta.

Tanja Rihu

Päätökset olivat epäselviä: Hallinto-oikeus kumosi Pertunmaan kunnanhallituksen päätökset tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien palvelujen hankinnasta

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Pertunmaan kunnanhallituksen tekemiä päätöksiä, jotka liittyivät kunnan tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien palvelujen hankintaan. Kunnanhallitus teki päätökset vuonna 2018.

Hallinto-oikeuteen toimitetun valituksen mukaan moni asia meni pieleen kunnanhallituksen tekemissä päätöksissä. Kunta oli päättänyt hankkia lahtelaiselta yritykseltä palveluja, mutta epäselvää oli, oliko asiasta tehty ollenkaan virallista tarjousta. Hankinnasta oli keskusteltu kunnanhallituksen iltakoulussa, mutta esimerkiksi hallituksen päätöspöytäkirjoista ei löytynyt selkeää tarjouksen kokonaishintaa.

Valittajien mukaan kunnanhallitus oli näin toiminut vastoin hankintalakia. Valituksen hallinto-oikeuteen teki kunnan maaseutujohtaja ja kuusi muuta ihmistä. Pitäjänuutisten mukaan he kaikki olivat kunnan työntekijöitä.

Hallinto-oikeus katsoi, että kunnanhallituksen tekemä päätös hankinnasta oli epäselvä. Oikeus katsoi, ettei se voi olla varma siitä, että kunta menetteli ”yleisten harkintavaltaa rajoittavien oikeusperiaatteiden mukaisesti” ja päätökset hankinnoista oli näin kumottava.

Hallinto-oikeuden antamassa ratkaisussa todetaan, että Pertunmaan kunta päätti lopulta kesällä 2018 olla laittamatta kunnanhallituksen päätöstä käytäntöön eli ICT-palveluja ei koskaan hankittu lahtelaiselta yritykseltä.