Mikkelipuisto saa kaupungilta lisätukea — Mikkeli antaa rahaa ja työpanosta

Mikkelipuistoyhdistyksen mukaan ilman lisätukea toiminta ei selviä kuluvasta vuodesta. Yhdistys haki könttäsummaa, mutta kaupunki palasteli tuen osiin. Rahallista tukea ei saa käyttää ravintolatoiminnan pyörittämiseen.

Vesa Vuorela

Mikkelipuisto saa Mikkelin kaupungilta tukirahoitusta, mutta rahaa ei saa käyttää puiston ravintolatoimintaan. Puistoyhdistyksen mukaan ravintolan ulkoistamista on jo valmisteltu.
Mikkelipuisto saa Mikkelin kaupungilta tukirahoitusta, mutta rahaa ei saa käyttää puiston ravintolatoimintaan. Puistoyhdistyksen mukaan ravintolan ulkoistamista on jo valmisteltu.

Mikkelin kaupunki myöntää lisää avustusta Mikkelipuistolle. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina.

Kaupunki osoittaa puistoyhdistykselle lisäavustukset raha  ja työpanoksena.
Kaupunki myöntää 30 000 euron suuruisen lisämäärärahan puistotoiminnan kehittämiseen. Avustusta ei saa käyttää puiston ravintolatoimintaan
Kaupunki myös osoittaa kaupungin kautta 18 kuukauden edestä puutarhatyöntekijöiden työpanosta. Palkkaresurssi on 66 000 euroa kesän 2019 aikana.

Yhdistys haki kaupungilta 190 000 euron lisäavustusta.

Lisäksi puutarhanhoitoon liittyvä tarvikehankinta on noin 40 000 euroa, joka myönnetään toteutettavaksi kaupungin puistotoimen kautta.

Alkuperäisen esityksen mukaan kaupunki oli osoittamassa yhdistykselle 130 000 euron tuen. Maanantain hallituksessa kaupunginjohtaja Timo Halonen muutti esitystään niin, että tuki palasteltiin.

Päätös oli muutoin yksimielinen, mutta keskustalainen hallituksen jäsen Jaakko Väänänen esitti, että avustusta ei myönnetä.

Esitystä ei kuitenkaan kannattanut kukaan, joten se raukesi. Väänänen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunki tuki Mikkelipuiston toimintaa jo aiemmin maksamalla tämän vuoden sopimusrahoituksen jo viime vuoden puolella. Sen sopimuksen arvo on lisäpalveluineen 120 000 euroa.

Puistoyhdistyksen mukaan kaupungin lisäavustuksella turvataan puiston ensi kesä ja ylipäätään toiminnan jatkuminen.

Yhdistys haki kaupungilta 190 000 euron lisäavustusta. Yhdistyksen mukaan sen taloudellinen tilanne on niin vaikea, että ilman lisätukea se ei selviäisi kuluvasta vuodesta. Talousasetelmien lasketaan paranevan ensi vuoden aikana.

Tulovirtaa Mikkelipuisto aikoo jatkossa luoda muun muassa yritysmyyntiä tehostamalla ja uusia toimintoja käynnistämällä.

Kaupungin tuki kohdistuu nimenomaan puistotoiminnalle eikä ravintolalle, jonka ulkoistamisesta on jo päätetty. Puutarharavintola Greeneri ulkoistetaan kuluvan vuoden aikana.