Varastokirjasto siirtyy Kuopiosta Mikkeliin — Naistinki rakentaa Kalevankankaalle uuden kirjastorakennuksen

Vuosia suunniteltu kirjastohanke vahvistaa Mikkeliä arkisto- ja digitoimintojen keskuksena. Valtakunnallinen Varastokirjasto on määrä liittää osaksi Kansalliskirjastoa.

Mari Koukkula

Varastokirjaston liittäminen Kansalliskirjastoon tietää uuden kirjastokiinteistön rakentamista. Suunnittelu on kesken, mutta sijoituspaikka on selvä, sillä rakennus tulee Kalevankankaalle kuvassa näkyvän uuden keskusarkiston tontille. Kiinteistön toteuttaa kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy.
Varastokirjaston liittäminen Kansalliskirjastoon tietää uuden kirjastokiinteistön rakentamista. Suunnittelu on kesken, mutta sijoituspaikka on selvä, sillä rakennus tulee Kalevankankaalle kuvassa näkyvän uuden keskusarkiston tontille. Kiinteistön toteuttaa kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy.

Mikkeliin on tulossa uusi mittava kirjastoyksikkö, jossa valtakunnallinen Varastokirjasto yhdistetään Kansalliskirjastoon.
Useita vuosia vireillä ollut hanke on vielä kesken, mutta on päätynyt nyt vaiheeseen, jossa Mikkelin kaupunki ja Helsingin yliopisto ovat sopimassa rakennuttamisen aiesopimuksesta.

Tilat rakentaa kaupungin kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy, joka vuokraa ne yliopistolle Kansalliskirjaston käyttöön.
Rakennushankkeen kustannusarvio liikkuu 17-18 miljoonan euron tienoilla. Yhdistettyjen kirjastototoimintojen on tarkoitus siirtyä Mikkeliin vuonna 2021.
Uusi laitos sijoittuisi Mikkelin Kalevankankaalle Kansallisarkiston keskusarkiston tontille.

Varastokirjaston liittäminen Kansalliskirjastoon liittyy keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeeseen eli Virsuun, joka on osa nykyistä hallitusohjelmaa.
Kirjastotoimintojen yhdistämistä on suunniteltu useita vuosia, mutta asia ei ole käytännössä edennyt.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdotti viime vuoden lopulla, että Helsingin yliopisto selvittäisi vielä uudelleen Varastokirjaston liittämisen Kansalliskirjastoon. Koko paketti on nyt edennyt lausuntokierrokseen.
— Pääkohdat hankkeesta ovat valmistumassa. Lähtökohta on se, että nyt mennään kohti toteutusta, sanoo Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm.
— Olemme valmistautuneet siihen, että Varastokirjasto siirtyy osaksi Kansalliskirjastoa vuonna 2020 tai 2021.

Yliopisto haluaa toiminnot Mikkeliin

Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Kuopiossa toimiva laitos, jossa on muista kirjastoista luovutettua aineistoa.
Kirjasto palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston vastaanottaa ja säilyttää suomalaisista kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se tarvitsijoiden käyttöön. Yleisölle kirjasto ei ole avoin.
Kuopion kaupunki ei ole ollut liiemmin kiinnostunut koko kirjastoyksiköstä, mutta on nyt aktivoitunut puolustamaan laitosta, kun kirjaston muutto pois Kuopiosta näyttää toteutuvan.

Ekholm sanoo, että Kansalliskirjasto ei valtaamassa Varastokirjastoa, mutta hän sanoo myös, että hyvällä valmistelulla ja johtamisella tulevaisuudessa saadaan aikaan kaikin puolin järkevä ja toimiva konsepti.


Helsingin yliopisto on asettanut ehdoksi, että Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston yhdistävän kokoelman sijaintipaikka on nimenomaan Mikkeli.
Kansalliskirjastolla on jo toimintoja Mikkelissä. Lisäksi uusi keskusarkisto on parhaillaan valmistumassa Kalevankankaalle.

Ekholmin mukaan arkisto, digitointikeskus ja nyt suunnitelmissa oleva Varastokirjaston siirtyminen synnyttävät Mikkeliin Euroopan mitassakin mittavan osaamiskeskittymän.


Ekholmin mukaan kirjastoyksikön perustaminen Mikkeliin on keskeistä, sillä muuten hankkeesta ei saataisi aikaan haluttuja synenergiaetuja.
— Uutta rahoitusta ei ole tulossa, ja säästötkin toteutuvat vasta vuoden 2020 jälkeen. Tavoitteena ovat kustannustehokkaat kirjastopalvelut.

Henkilöstövaikutuksia ei vielä ennakoida

Mikkelin kaupungin ja yliopiston aiesopimus käynnistää uuden kiinteistön suunnittelun.
Esisopimus allekirjoitetaan ensi keväänä ja varsinainen sopimus kustannuslaskelmien jälkeen. Kiinteistön on määrä olla valmis vuoden 2021 keväällä.


Yhdistäminen edellyttää maan hallituksen päätöstä, sillä järjestely vaatii yliopistolain ja varastokirjastolain sekä -asetuksen muutosta.
Kansalliskirjasto johtaa uutta yksikköä vuoden 2019 alusta.


Ekholm ei lähde vielä ennakoimaan kirjastoratkaisujen henkilöstö- ja työpaikkavaikutuksia.
— Toimintojen integroimisesta on puhuttu alustavasti. Henkilöstöä kuullaan ja sovitellaan uuden yksikön tarpeita, sanoo Ekholm.

Jutun tietoja on tarkennettu 8.11. klo 18.30 Jutussa ollut laskelma kustannuksista oli yhden osapuolen vuotuinen kustannusvastuu. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 17—18 miljoonaa euroa.

Kommentoidut