Puumala satsaa Pistohiekkaan – Rakentaminen vaatii tulevien kolmen vuoden aikana 600 000–800 000 euron kokonaisinvestoinnit

Ensimmäiseksi luvassa on tiestön ja vesihuoltoverkoston toteutus. Vasta myöhemmin mietitään kevyen liikenteen väyliä ja katuvalaistuksia.

Pistohiekan alueen rannat jäävät kaavassa edelleen vapaaseen virkistyskäyttöön. Myös karavaanarit voivat jatkossakin käyttää aluetta.
Pistohiekan alueen rannat jäävät kaavassa edelleen vapaaseen virkistyskäyttöön. Myös karavaanarit voivat jatkossakin käyttää aluetta.

Pistohiekan matkailualueen kehittäminen etenee. Ranta-asemakaavan kunnallistekniikan ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta on laadittu suunnitelmat kesän ja alkusyksyn aikana. Suunnitelmat menevät vielä Puumalan kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Kunta arvioi, että alueen tarvitseman infran rakentaminen tulee vaatimaan tulevien kolmen vuoden aikana noin 600 000–800 000 euron kokonaisinvestoinnit. Kunnanjohtaja Matias Hilden arvioi kunnan riskinsietokykyä esittelytekstissä kuitenkin hyväksi. Perusteluiden mukaan kunnalla on käteisvaroja ja nopeasti käteiseksi muutettavia rahastosijoituksia tällä hetkellä noin seitsemän miljoonan euron edestä, ja velkataso on matala.

Lisäksi on sovittu, että Metsähallitus osallistuu tiestön ja valaistuksen kustannuksiin omistamansa alueen osalta 50 prosentin edestä, kuitenkin enintään 120 000 eurolla.

Asfaltoinnit ja katuvalaistukset jäävät odottamaan

Suunnitelman mukaan ensimmäisessä vaiheessa kaava-alueen 1,3 kilometrin mittainen päätie toteutetaan sorapäällysteisenä ja kuuden metrin levyisenä. Rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös koko aluetta palveleva vesihuoltoverkosto.

Tiestön ja vesihuoltoverkoston osalta suunnitelmien kustannusarvio on noin 420 000 euroa. Lisäksi suunnitelman toteutus edellyttää pienempiä investointeja harmaiden vesien keskitettyyn käsittelyyn sekä puhtaan veden pumppaamiseen verkostoon.

Kevyen liikenteen väylät, asfaltoinnit sekä katuvalaistukset on tarkoitus toteuttaa alueelle vasta myöhemmin alueen kasvamisen ja kävijämäärän sitä edellyttäessä, aikaisintaan 2020-luvun jälkipuoliskolla.

Luvassa majoitustilaa ja järvikylpylä

Ensimmäinen maanvuokrasopimus alueelle on neuvoteltu Adverento Travel Oy:n kanssa. Sen perusteella alueelle valmistuu majoitustilaa ja järvikylpylä, jotka pääsevät aloittamaan toimintansa vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Puumalan kunnanhallitus esittää valtuustolle periaatepäätöksen tekemistä Pistohiekan alueen kehittämisestä. Samalla valtuusto käsittelee Pistohiekan ranta-asemakaavan kunnallistekniikan suunnitelmat ja maanvuokrasopimuksen hyväksymisen Adverento Travel Oy:n kanssa.

Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 28. syyskuuta.