Mikkeli määritteli hulevesimaksun hinnat ja alueet – Uusi maksu alkaa tulla vuosittain kiinteistönomistajalle

Esimerkiksi omakotitalo maksaa kolmekymppiä ja kerrostalo 750 euroa vuodessa. Jätevesimaksua ei nosteta ensi vuonna hulevesitaksan vuoksi.

Jaakko Avikainen

Hulevesien hoidosta vastaa jatkossa kunta. Hulevesitaksaa käytetään esimerkiksi valuma-altaiden rakentamiseen. Tämä allasalue on Mikkelin ohitustien vieressä.
Hulevesien hoidosta vastaa jatkossa kunta. Hulevesitaksaa käytetään esimerkiksi valuma-altaiden rakentamiseen. Tämä allasalue on Mikkelin ohitustien vieressä.

Mikkeliläinen omakotitalon asukas maksaa kantakaupungissa ja entisissä kuntataajamissa ensi vuoden alusta 30 euron suuruista hulevesimaksua.

Maksajiksi tulevat kaikki muutkin kiinteistöt kerrostaloista liike- ja teollisuuskiinteistöihin omien maksuluokkiensa mukaisesti.

Kaupunki on päättänyt jo aiemmin, että se ottaa käyttöön erillisen hulevesimaksun. Syynä on maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka mukaan hulevesien hallinta siirtyy vesilaitoksilta kunnille.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti torstai-illan kokouksessaan tämän uuden maksun tasosta ja siitä, millä alueilla Mikkelissä sitä kannetaan ja keitä maksu koskee.

Hulevesijärjestelmän vaikutusalueita ovat Mikkelin asemakaavoitetut alueet, joita ovat Mikkelin keskustan yhtenäinen asemakaavoitettu alue, Metsä-Sairilan alue, Vehkasillan taajama, Otavan taajama, Haukivuoren taajama, Ristiinan taajama, Pellosniemen taajama ja Anttolan taajama.

Maksu peritään kaikilta hulevesimaksun vaikutusalueen kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta, vaikka alueella ei olisikaan hulevesiviemäriä tai kyseistä kiinteistöä ei jostain syystä voi liittää olemassa olevaan hulevesiviemäriin.

Kaikilla valituilla alueilla on kaupungin ylläpitämät kadut.

Kaupunki ei hoida hulevesiä asemakaava-alueen ulkopuolella haja-asutusalueella, joten maksu ei koske asemakaavan ulkopuolisia alueita, eikä myöskään ranta-asemakaava-alueita.

Maksua ei peritä rakentamattomilta kiinteistöiltä. Jos rakennus on vasta rakenteilla, se tulee hulevesimaksun piiriin käyttöönottotarkastuksen jälkeen.

Maksusta ei voi saada vapautusta kokonaan, mutta alennusta kylläkin.

Maksu on jaettu viiteen luokkaan. Maksu on vuosimaksu, joka määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Lasku tulee kerran vuodessa.

Maksu on julkisoikeudellinen ja sen perusteena ovat kiinteistön käyttötarkoitus ja pinta-ala.

Omakotitalot ja pientalot maksavat 30 euroa vuodessa ja rivitalot 250 euroa.

Kerrostalo maksaa 750 euroa, yleiset kiinteistöt 900 euroa, liikekiinteistöt ja toimistorakennukset 1 100 euroa ja teollisuuskiinteistöt ja varastot 1 500 euroa. Näissä hinnoissa ei ole mukana arvonlisäveroa.

Maksusta ei voi saada vapautusta kokonaan, mutta alennusta kylläkin. Alennus perustuu kiinteistön rakentamaan hulevesien viivytykseen ja imeytykseen.

Mikkeli nostaa osaa vesimaksuistaan.

Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti torstai-illan kokouksessaan, että puhtaan veden hintaan ja perusmaksuun tulee korotus.

Mikkelin vesimaksu kuutiolta on ollut 2,29 euroa. Uusi maksu ensi vuoden alusta alkaen on 2,36 euroa.

Jätevesimaksun taksa ei nouse. Maksu on 3,27 euroa kuutiolta. Hinta pysyy nykyisellään, koska kaupunki alkaa kantaa hulevesimaksua.

Perusmaksu nousee kolme prosenttia. Hinta vaihtelee mittarikoon mukaan.