Pieksämäen kaupunki hakee säästöjä henkilöstömenoissa lomauttamalla – Kahden viikon lomautus koskisi 130 työntekijää ja viranhaltijaa

Lomautukset ovat osa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa. Ensi vuoden talousarvio on kaupunginhallituksen käsiteltävänä maanantaina.

Vesa Vuorela

Pieksämäellä esitetään 130 työntekijän lomauttamista.
Pieksämäellä esitetään 130 työntekijän lomauttamista.

Pieksämäen kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

Niiden tuloksena esitetään, että 130 kaupungin työntekijää ja viranhaltijaa lomautetaan kahdeksi viikoksi.

Kaupunginhallitus käsittelee yt-neuvottelujen tuloksia maanantain kokouksessa kaupungin ensi vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa on mahdollisten lomautusten ulkopuolelle rajattu sellaiset suorassa asiakas- ja potilastyössä työskentelevät työntekijät ja viranhaltijat, joiden poissaolo vaatisi sijaisen palkkaamisen.

Lomautusten ulkopuolelle rajataan myös koulunkäynninohjaajat, jotka lomautetaan kesäaikana sekä vuoden 2021 alussa eläkkeellä siirtyvät työntekijät ja viranhaltijat.

Lomautusten vaihtoehtona on 10 päivän palkattoman vapaan pitäminen ensi vuoden aikana.

Kohdennetuilla lomautuksilla ja virka-ja työjärjestelyillä saadaan 350 000 euron vuotuinen säästö.

Lomautusten lisäksi yt-neuvotteluissa henkilöstömenojen säästöihin on pyritty töiden uudelleenjärjestelyjen ja muun tehostamisen avulla. Lisäksi hyödynnetään luonnollista poistumaa sekä sijaisten ja määräaikaisten käytön vähentämistä.

Yt-neuvotteluille asetettu tavoite oli saada aikaan kahden miljoonan euron säätöt henkilöstämenoissa tähän vuoteen verrattuna.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että vuosien 2021 ja 2022 henkilöstömenoja koskevista yhteistoimintaneuvotteluista päätetään erikseen.