Jäät ovat hiljalleen vahvistumassa Etelä-Savossa — Teräsjäätä on vasta 5—20 senttiä sadan metrin päässä rannasta

Etelä-Savon ely-keskuksen mittauksissa kohvajään osuus jään paksuudesta on suuri.

Marleena Liikkanen

Jäät ovat hiljalleen vahvistumassa Etelä-Savossa — Teräsjäätä on vasta 5—20 senttiä sadan metrin päässä rannasta

Etelä-Savon ely-keskuksen mittauksissa kohvajään osuus jään paksuudesta on suuri.

Teräsjäätä on vähän varsinkin Mäntyharjun Pyhäveden ja Pertunmaan Peruveden mittauspaikoissa.

Ely-keskus mittasi jään paksuutta Mikkelin Ristiinassa Yövedellä, Mäntyharjun Tommolassa Korpijärvellä ja kirkonkylässä Pyhävedellä sekä Pertunmaan Lihavanpäässä Peruvedellä.

Mittaukset tehtiin 30. tammikuuta.

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikan mukaan 18—25 sentin välillä.

Varsinaisen teräsjään paksuus vaihteli 5—20 sentin välillä.

Jään päällä lunta vain kolme senttiä

Jään päällä oli lunta keskimäärin noin kolme senttiä eli suhteellisen vähän.

Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä jään paksuus oli 29 senttiä.

Ely-keskus muistuttaa, että Etelä-Savossa useimpien järvien vedenpinnat ovat korkealla ja virtaamat suuria. Salmi- ja virtapaikat voivat olla sulana tavallista laajemmalta alueelta tai niiden jää voi olla tavanomaista heikompaa.

Jäät ovat hiljalleen vahvistumassa, mutta alueellisia eroja jään paksuuksissa ja laadussa on edelleen.

Seuraavan kerran jäitä mittaillaan 10. helmikuuta.