Päivänavauksien tunnustuksellisuus miedontuu — Mikkelin Lähemäellä luovuttiin seurakunnan pitämistä koko koulun yhteisistä avauksista

Lähemäen koulu lopetti koulun yhteiset päivänavaukset. Lyseon koulussa odotellaan päätöstä koulun päivänavauksista tehtyyn kanteluun.

Vesa Vuorela

Moision koulussa Mikkelissä kokoonnutaan yhä seurakunnan pitämiin päivänavauksiin. Lähemäellä käytännöstä on luovuttu. 
Moision koulussa Mikkelissä kokoonnutaan yhä seurakunnan pitämiin päivänavauksiin. Lähemäellä käytännöstä on luovuttu. 

Lähemäen koulu on lopettanut koko koulun yhteiset perjantaiset aamunavaukset. Vuoroviikoin sen piti Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta tai koulun oma väki. Rehtori Vesa Räsänen päätti asiasta opettajakunnan toiveesta.

Räsäsen mukaan suurin ongelma oli, että kyseinen päivän oppitunti lyheni joka kerta vartilla ja kohdistui aina samoihin opetusryhmiin eri opetettavissa aineissa.
—  Päätös oli puhtaasti pedagoginen. Keskustelimme asiasta seurakunnan kanssa. Emme ota pesäeroa valtakirkkoon, vaan yhteistyö jatkuu muilla tavoilla, Räsänen sanoo.

—Teemoja olisi hyvä hakea enemmän etiikasta, moraalista ja arvoista, jotka kaikille yhteisiä, Räsänen sanoo.

Myös koko koulun yhteiset kokoontumiset jatkuvat, mutta harvemmin. Esimerkiksi erilaisten kansallisten juhlapäivien yhteydessä teemaa käsitellään juhlasalissa.

Monilla muilla kouluilla seurakunnan aamunavaukset jatkuvat ja tällaisista asioista päätetään koulukohtaisesti.

Räsänen kuuluu Mikkelin perusopetuksen johtoryhmään, jossa on yhdessä seurakunnan edustajan kanssa keskusteltu evankelis-luterilaisen kirkon ja koulujen yhteistyöstä.

Keskusradio kuuluu kaikkialla

Keskusteltiin käytiin esimerkiksi siitä, etteivät keskusradion kautta pidettävät aamunavaukset voi olla kovin julistavia. Radio kuuluu koko yleensä kaikkialla koulutiloissa ja osa oppilaista pitäisi laittaa siksi aikaa pihalle.
—Teemoja olisi hyvä hakea enemmän etiikasta, moraalista ja arvoista, jotka kaikille yhteisiä, Räsänen sanoo.

Lyseon koulun päivänavauksista ja koulun yhteistyöstä seurakunnan kanssa on tehty viime vuoden tammikuussa kantelu Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Kantelijan mielestä koulun käytännöt olivat uskonnonvapauden vastaisia.

Avauksista kannellaan kerkeästi

Avi:n ylitarkastaja Johanna Rantala kertoo, että päätös Lyseon koulua koskevasta kantelusta on tulossa aivan lähiaikoina. Itä-Suomen alueella uskonnonvapauden puutteellisesta toteutumisesta kouluissa tehdään kanteluita keskimäärin viisi vuodessa.
— Näistä kanteluista sama henkilö on tehnyt kolme vuonna 2015 ja samoin kolme vuonna 2016. Tänä vuonna hän on tehnyt yhden kantelun.

Lyseon koulu muutti käytäntöjään

Lyseon koulun rehtori Jari Luukkonen kertoo koulun muuttaneen joitakin käytäntöjään kantelun jälkeen.
— Seurakunnan kanssa on sovittu, että heidän pitämänsä päivänavaukset ovat kasvatuksellisia, eivätkä tunnustuksellisia. Näin niitä voivat kuunnella kaikki. Tämä ymmärrettiin seurakunnassa hyvin.

Uusi käytäntö on Luukkosen mukaan toiminut hyvin, eikä kukaan huoltajista ole asiasta reklamoinut.

Lyseon koulu on osallistunut myös joulu- ja pääsiäishartauteen. Näiden tilaisuuksien ajaksi uskonnottomille ja muihin tunnustuskuntiin kuuluville lapsille on Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti järjestetty vastaavanlainen tilaisuus. Joskus tällaisten lasten huoltajat haluavat, että heidän lapsensa osallistuvat kristillisen kulttuurin mukaisiin juhliin.