Taavitsainen (sd.): Henkilöstön vaihtuvuus heikentää varhaiskasvatuksen laatua

Valtuuston varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen haluaa selkoa Mikkelin varhaiskasvatuksen henkilöstöpolitiikasta. Taavitsaisen mukaan työvoimapulaa paikataan tiheään tahtiin sijaisilla.

Vesa Vuorela

Kirjallisen kysymyksen mukaan Mikkelissä on pula pätevistä päivähoidon työntekijöistä.
Kirjallisen kysymyksen mukaan Mikkelissä on pula pätevistä päivähoidon työntekijöistä.


Mikkelin valtuuston SDP:n ryhmän puheenjohtaja, valtuuston varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Satu Taavitsainen perää kaupungilta vastausta varhaiskasvatuksen työvoimatilanteeseen.
Taavitsainen on jättänyt kaupunginhallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta. Taavitsainen sanoo olevansa huolissaan varhaiskasvatuksen työvoimapulasta.
Hänen mukaansa Mikkelissä on pula pätevistä päivähoidon työntekijöistä, erityisesti lastentarhanopettajista, lastenhoitajista ja varhaiskasvatuksen erityisopettajista.

Taavitsainen toteaa, että jos vakituiseen työsuhteeseen ei löydy työntekijää, tarkoittaa se työvoimapulan paikkaamista tiheään tahtiin vaihtuvilla sijaisilla.
— Henkilöstön vaihtuvuus heikentää varhaiskasvatuksen laatua.

Taavitsaisen mukaan lähivuosina työvoimapula pahenee entisestään, sillä nykyhenkilöstöä jää eläkkeelle samaan aikaan kun varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä kasvaa.
Hän muistuttaa, että kaupunginvaltuusto on kesäkuussa linjannut kaupungin tavoitteeksi, että yhä useampi mikkeliläinen lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen.
— Tällä hetkellä osallistumisaste on 70 prosenttia. Tavoitteena on nostaa se lähivuosina 80 prosenttiin. Tavoitteensa toteuttamiseksi kaupungin tulee saada rekrytoitua riittävästi osaavia työntekijöitä.

Kaupunginhallitus totesi maanantaina kirjallisen kysymyksen ja päätti, että asiaan annetaan vastaus lokakuussa.