Kangasniemen kunnanvaltuusto hyväksyi koulujen lakkautukset: Otto Mannisen koulu ja Äkryn koulu lopettavat ensi syksynä

Kouluverkkoselvityksen hyväksyminen ja kahden kyläkoulun kohtalo vaativat äänestyksen valtuuston maanantaisessa kokouksessa.

Kangasniemen kunta tavoittelee koulujen lakkautuksilla talouden tasapainottamista. Kuva Otto Mannisen koululta vuodelta 2017.
Kangasniemen kunta tavoittelee koulujen lakkautuksilla talouden tasapainottamista. Kuva Otto Mannisen koululta vuodelta 2017.

Kangasniemellä on ensi syksystä alkaen kaksi kyläkoulua vähemmän, kun Otto Mannisen koulu Hokan kylässä ja Äkryn koulu lopettavat toimintansa. Koulut lakkautetaan syyslukukauden 2020 alusta lähtien.

Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti asiasta kokouksessaan maanantaina. Samalla päätettiin kouluverkkoselvityksen hyväksymisestä.

Asiasta äänestettiin, sillä vihreät teki kouluista ryhmäesityksen. Ryhmä esitti selvityksen palauttamista valmisteluun siten, että sitä täydennettäisiin selvityksellä varhaiskasvatuksen tilanteesta ja kirkonkylän koulujen lapsivaikutusarviolla sekä kirkonkylän koulutilojen kunnon selvityksellä. Vihreiden toiveena oli, että Otto Mannisen koulun ja Äkryn koulun kohtalo päätettäisiin vasta selvityksen täydentymisen jälkeen.

Paikalla oli aika runsaasti yleisöä, ainakin kouluverkkopykälän käsittelyn ajan. — Sari Linturi-Sahlman

Valtuusto kuitenkin päätyi selvityksen hyväksymisen ja koulujen lakkauttamisen kannalle. Valtuuston jäsenistä 20 äänesti kouluverkkoselvityksen hyväksymisen puolesta ja 6 vihreiden ryhmäesityksen puolesta. Yksi äänesti tyhjää.

— Paikalla oli aika runsaasti yleisöä, ainakin kouluverkkopykälän käsittelyn ajan, ja asiasta käytiin paljon keskustelua, kertoo kunnan tiedottaja Sari Linturi-Sahlman.

Otto Mannisen koulussa on tänä lukuvuonna 21 oppilasta, mutta kuusi heistä käy koulua Hokassa kirkonkylältä käsin. Äkryn koulussa oppilaita on 19. Kummankin koulun oppilasmäärän oli ennakoitu laskevan huomattavasti lähivuosina.

Myös talousarvio hyväksyttiin

Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esittämän talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022.

Kari Synberg (sin.) esitti talousarviopykälän palauttamista uudelleenvalmisteltavaksi, mutta ajatus ei saanut kannatusta.

Vihreät puolestaan esitti, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jakamista avustuksista ei vähennettäisi esitettyä 10 000 euroa. Alkuperäinen esitys voitti vihreiden esityksen äänin 22–4.

Kaksi valtuutettua poistui kokouksesta talousarvion käsittelyn aikana, mikä selittää, miksi äänten kokonaismäärä on eri kuin edellisessä äänestyksessä.

Koulujen lopetukset eivät talousarviossa näy, kuten eivät myöskään kunnan yt-neuvottelujen vaikutukset. Sen vuoksi valtuusto saa heti ensi vuoden alussa käsiteltäväkseen muutosbudjetin, jossa talouden tasapainottamistoimenpiteet on huomioitu.

Kunnan yt-prosessi on Linturi-Sahlmanin mukaan tarkoitus saattaa virallisesti päätökseensä tiistaina.

Myös muista käsitellyistä asioista päätettiin esitysten mukaisesti.