Sulkavan vauvaperheiden verovapaudesta valitus hallinto-oikeuteen — Kunta ehti jo saada yhteydenottoja muuttoa suunnittelevilta vauvaperheiltä

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, kunnanvaltuutettu Hilkka Virtanen (sd.) epäilee valituksessaan, että kunnalla ei ole valtaa myöntää verovapautta.

Mika Strandén

Juuri nyt ei tiedetä, voiko Sulkavan kunta toteuttaa ideansa vauvaperheiden verovapaudesta ja jos voi, niin millä aikataululla. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan vauvaperheille olisi määrä palauttaa vauvan syntymävuodelta maksetut kunnallisverot, ja päätös koskisi jo tänä vuonna syntyviä.
Juuri nyt ei tiedetä, voiko Sulkavan kunta toteuttaa ideansa vauvaperheiden verovapaudesta ja jos voi, niin millä aikataululla. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan vauvaperheille olisi määrä palauttaa vauvan syntymävuodelta maksetut kunnallisverot, ja päätös koskisi jo tänä vuonna syntyviä.

Sulkavan vauvaperheiden verovapauden toteutuminen ei ole varmaa, sillä kunnanvaltuuston helmikuussa tekemästä päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Helmikuussa valtakunnalliseen julkisuuteen nousi Sulkavan päätös, jonka mukaan sulkavalaisille perheille palautetaan lapsen syntymävuodelta maksetut kunnallisverot. Perheelle siis annettaisiin vapautus kunnallisverosta yhdeltä vuodelta.

Vauvaperheiden verovapaudesta hallinto-oikeuteen valitti kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, kunnanvaltuutettu Hilkka Virtanen (sd.).

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli (kesk.) harmittelee asian saamaa käännettä.

— Tämä on todella harmillista. Olemme saaneet jo yhteydenottoja vauvaperheiltä, jotka konkreettisesti suunnittelevat muuttoa Sulkavalle, Ralli sanoo.

Hallinto-oikeuden käsittelyaikatauluista ei tiedetä. Ralli ei vielä ota kantaa siihen, koskeeko verovapaus jo tänä vuonna syntyviä vauvoja, jos hallinto-oikeus joskus tulevaisuudessa toteaa kunnan valitseman käytännön lailliseksi.

Ralli pohtii, että valtuustoryhmien pitää kenties yhdessä miettiä kunnan lapsilisälle jokin vaihtoehtoinen malli, joka on kiistattomampi.

Verovapausmallin lähtökohtana oli Veli-Pekka Alusniemen (kd.) valtuustoaloite, jossa hän esitti vauvaperheille tasasuuruista vauvarahaa.

"Kunnalla ei ole valtaa myöntää verovapautta"

Virtanen vastusti verovapausmallia jo kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Hän huomautti silloin ja huomauttaa valituksessaan, että kunnalla ei ole valtaa myöntää verovapautta vaan se valta on verohallinnolla.

Keskusteluissa verovapaudesta käytettiin myös nimitystä lapsilisä tai stipendi. Silloin kyseessä ei olisikaan varsinainen verovapaus.

Virtasen mielestä perheen maksamien verojen määrään perustuva stipendi loukkaa yhdenvertaisuuslakia ja perustuslakia, koska suurilla tuloilla saa suuremman ”lapsilisän” tai ”stipendin” kuin pienillä tuloilla.

Verovapausmallin hyväksyessään valtuusto päätti, että kunnanhallitus valmistelee stipendin suuruudelle ylärajan.

Myös alarajaa toivottiin valmisteltavaksi, jotta kaikkein pienituloisimmat eivät jäisi ilman. Myös ratkaisun lainmukaisuus oli valtuuston päätöksen mukaan määrä selvittää.

Virtanen toteaa valituksessaan, että asian lainmukaisuutta ei selvitetty ennen valitusajan umpeutumista, ja siksi valitus jäi ainoaksi keinoksi.

Sulkavan kunnanhallitus antaa lausuntonsa Virtasen valitukseen toukokuun 3. päivänä.