Poliisi ei aloita esitutkintaa Hirvensalmen kunnianloukkausasiassa

Kaksi kuntapäättäjää teki kesällä tutkintapyynnön kunnanjohtajasta ja hallituksen puheenjohtajasta. Rikosta ei ole, ja poliisin mukaan kunnallispolitiikassa ”julkisen toiminnan arvostelu on perinteisesti kärjekkäinkin ilmaisuin sallittua”.

Vesa Vuorela

Kunnianloukkaustapaus ei johda esitutkintaan Hirvensalmella.
Kunnianloukkaustapaus ei johda esitutkintaan Hirvensalmella.


Hirvensalmen kunnanjohtajaa ja kunnanhallituksen puheenjohtajaa vastaan nostettu tutkintapyyntö kunnianloukkauksesta ei johda esitutkintaan.
Poliisi on ilmoittanut osapuolille, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa toimiteta.
Poliisin mukaan tutkinta on nyt päättynyt.
Hirvensalmelaiset luottamushenkilöt, kokoomuksen Pirkko Luntta ja SDP:n Ari Kämppi, tekivät keskikesällä tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta.
Tutkintapyyntö kohdistui kunnanhallituksen puheenjohtajaan Heikki Liukkoseen (kesk.) ja kunnanjohtaja Seppo Ruhaseen.

Tutkintapyynnön taustalla on huhtikuussa pidetty kunnanhallituksen kokous.
Käsittelyssä oli tuolloin pykälä, jonka otsikko oli ”Pirkko Luntan ja Ari Kämpin kirje sekä epäasiallinen käyttäytyminen”.
Asian esitteli hallituksen kokouksessa puheenjohtaja Liukkonen. Pykälän valmistelutekstissä viitataan kiusaamiseen.
Tutkintapyynnön mukaan ”kunnianloukkaus oli toteutunut Hirvensalmen kunnan kunnanhallituksen 23. 4. 2018 päivätyssä esityslistassa ja myöhemmin pöytäkirjassa”.
Edelleen tutkintailmoituksen mukaan Liukkonen ja Ruhanen ”yhdessä tämän pöytäkirjan käsittelyssä olivat syyllistyneet kunnianloukkaukseen Kämppiä ja Lunttaa kohtaan”.

Päätösperustelu viittaa hallituksen kokoukseen ja tutkintapyynnön mukana esitettyihin asiakirjoihin.
Poliisin päätöksen perustelun mukaan ”on kyseenalaista, ovatko mainitut tapahtumat aiheuttaneet asianomistajiin kohdistuvaa halveksuntaa, joka on sanotun rikostunnusmerkistön täyttymisen edellytyksenä”.


Perusteluissa todetaan myös ”yleisesti tiedossa olevan seikan siitä, että joskus poliittinen päätöksenteko on riitaista”.
Poliisi myös toteaa, että ”poliitikon toiminta on lähtökohtaisesti luonteeltaan julkista ja julkisen toiminnan arvostelu on perinteisesti kärjekkäinkin ilmaisuin sallittua ilman, että arvosteluun sovelletaan  kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä”.
Ilmaisut eivät ratkaisun mukaan ylitä sellaista arvostelua, jota ei voitaisi pitää hyväksyttävänä.

Kunnanjohtaja Ruhanen ei lähde lähemmin kommentoimaan koko asiaa.
— Sen voisi tietysti sanoa, että lienee selvitettävä, onko kunnianloukkaus se, että tehdään perusteettomia tutkintapyyntöjä, pohtii Ruhanen.
 Poliisin päätös siitä, että esitutkintaa ei aloiteta, on tehty lokakuun alussa.

Luetuimmat