Itärata-hankkeelle vihreää valoa – Mikkeli, Pieksämäki ja Mäntyharju ovat lähdössä mukaan hankeyhtiöön

Mikkelissä asiasta jouduttiin äänestämään. Pelkkä suunnittelu maksaa 70 miljoonaa euroa.

Mari Koukkula

Itäradan hankeyhtiö on ottanut askelia eteenpäin.
Itäradan hankeyhtiö on ottanut askelia eteenpäin.

Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit sekä Mäntyharjun kunta ovat lähdössä mukaan itäradan hankeyhtiön perustamiseen.

Kaupunginhallitukset ja Mäntyharjun kunnanhallitus käsittelivät asiaa maanantain kokouksissaan.

Kunnat ovat mukana hankeyhtiön perustamisessa ja rahoituksessa sillä ehdolla, että uusia raidelinjauksia tulee vain yksi, joka kulkee Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan.

Lisäksi valtion edellytetään ohjaavan Uudenmaan maakuntakaavoitusta, ellei Porvoon ja Kouvolan radan kaavallinen valmius hankkeen kannalta muuten etene.

Mikkelissä jätettiin eriävä mielipide

Mikkelin kaupunginhallitus joutui äänestämään itäradasta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) esitti Jukka Pöyryn (kd.) kannattamana, että Mikkelin kaupunki ilmoittaa liikenne- ja viestintäministeriölle, ettei sillä ole kiinnostusta itärataan eli Porvoo–Kouvola-linjausta koskevan hankeyhtiön perustamiseen ja sen rahoittamiseen.

Seppälä huomautti, että esitykseen liittyy myös taloudellinen sitoutuminen mahdollisiin puuttuviin suunnittelukustannuksiin. Hänen mielestään avointa valtakirjaa ei tähän voi antaa.

Seppälän esitys sai taakseen vain Pöyryn. Kaksikko jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Myös Pieksämäellä Mika Majamäki (vihr.) esitti, että päätöksestä jätettäisiin pois tai muutettaisiin virke, jossa kaupunki alustavasti hankkeeseen lupautuessaan olisi yhteisvastuullisesti kattamassa puuttuvan osan suunnittelukustannuksista. Majamäen esitystä ei kannatettu. Hän jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Suunnitelman mukaan valtio omistaisi hankeyhtiöstä hieman yli puolet ja loppu jakautuisi kunnille sekä muille osakkaille.

Mikkelin alustava rahoitusosuus olisi 2,7 ja Pieksämäen 1,7 miljoonaa euroa.

Kumpikaan kaupungeista ei suoralta kädeltä hyväksynyt alustavaa rahoituslaskelmaa, vaan ne ilmoittavat olevansa valmiita neuvottelemaan rahoituksesta tarkemmin, kun ratalinjaus on päätetty sekä kaikki hankeyhtiön pääomittamiseen osallistuvat tahot ovat selvillä.

Mäntyharjun kunnanhallitus päätti, että kunta on mukana hankkeessa enintään esitetyllä 89 000 euron maksuosuudella.

itärata_kartta.jpg

Ison alueen kattava hanke

Kysymyksessä on koko Itä- ja Kaakkois-Suomea koskeva hanke, jossa on mukana 11 kaupunkia sekä Mäntyharjun lisäksi muita pienempiä radanvarsipaikkakuntia.

Kaupungeista Lappeenranta, Imatra, Iisalmi, Kuopio, Varkaus ja Suonenjoki ovat jo aiemmin näyttäneet radalle vihreää valoa. Maanantaina myös Kouvola päätti lähteä mukaan radan suunnitteluun.

Savonlinna ei ole vielä ilmoittanut kantaansa hankeyhtiöneuvotteluihin.

Alustavan arvion mukaan Porvoo–Kouvola-ratalinjauksen suunnittelukustannukset olisivat noin 70 miljoonaa euroa. Suunnittelun arvioidaan kestävän 6–10 vuotta, minkä jälkeen ratasuunnitelman pitäisi olla valmis toteutettavaksi.

Väylävirasto julkaisi toukokuun lopussa selvityksen, jonka mukaan 20 vuoden aikajänteellä kustannustehokkainta olisi parantaa Itä-Suomen nykyistä rataverkostoa. Uudesta oikoradasta saatava nopeushyöty jäisi varsin pieneksi suhteessa investoinnin kokoon.

Virasto arvioi kuitenkin tuolloin, että vaikka itäinen oikorata ei nykyisillä arviomalleilla näytä yhteiskuntataloudellisesti kannattavalta, tilanne voi muuttua pidemmällä aikavälillä.

Paljonko maksaa?

Arvio kulujen jakautumisesta:

Porvoo 9,8 miljoonaa euroa

Kouvola 4,8

Lappeenranta 3,6

Kuopio 3,2

Mikkeli 2,7

Joensuu 2,4

Imatra 2,3

Pieksämäki 1,7

Varkaus 1,5

Kajaani 1,4

Iisalmi 1,3

Laskelmassa ei ole huomioitu Lapinlahden, Siilinjärven, Suonenjoen, Mäntyharjun, Parikkalan tai Kiteen rahoitusosuuksia hankeyhtiöstä.

Juttua muokattu 1.9. kello 9.18: Lisätty tieto Mika Majamäen esityksestä ja eriävästä mielipiteestä. Kello 12.27 korjattu juttua ja kuvatekstiä: Jutussa viitattiin alun perin vanhempaan arvioon, jonka mukaan uusi rataosuus lyhentäisi matka-aikoja merkittävästi. Väyläviraston uusimman arvion mukaan uusi rataosuus lyhentäisi matka-aikaa maltillisesti. Juttua täydennetty ja grafiikka muutettu kello 15.47.