Mikkeli selvittää uudelleen kerrostalotonttiensa hinnoittelun — Samalla pitää ratkaista se, kaivetaanko jo tehdyt kaupat esille

Kaupunginhallituksen oli määrä oikoa vanhaa tonttihinnoittelua koskevaa valtuustopäätöksen tekstiä, mutta koko asia puidaan uudelleen pohjamutia myöten. Vuokratontin kauppa on pantu jäihin. Päätöksiin palataan syksyllä.

Vesa Vuorela

Mikkelin vuokrakerrostalotonttien hintakiista nousi esille, kun Asunto-osakeyhtiö Sammonkatu 26 valmisteli oman vuokratonttinsa ostamista. Nyt tämän yhtiön kauppa odottelee kaupungin uusia hinnoittelulinjauksia.
Mikkelin vuokrakerrostalotonttien hintakiista nousi esille, kun Asunto-osakeyhtiö Sammonkatu 26 valmisteli oman vuokratonttinsa ostamista. Nyt tämän yhtiön kauppa odottelee kaupungin uusia hinnoittelulinjauksia.


Mikkelin kaupunki selvittää uudelleen vuokratonttiensa myyntimenettelyn ja hinnoittelun.
Syynä on epäselvyys, joka syntyi mikkeliläisen asunto-osayhtiön tonttikaupassa.
Asunto-osakeyhtiö on halunnut ostaa kaupungin vuokratonttinsa. Kauppaa jo valmisteltiin, mutta osapuolet ajautuivat eri linjoille siitä, mikä on tontin oikea hinta.


Kaupunki on soveltanut tonttihinnoittelussa vanhaa valtuuston päätöstä, jossa kaupungilla on mahdollisuus asettaa tontille harkinnanvaraista hinnankorotusta.
Valtuuston päättämässä hinnoittelumenettelyssä ei ole mainittu sitä, että korotus koskisi myös kerrostalotontteja. Tonttikaupoissa on kuitenkin sovellettu korotusta.

Kaupunginhallituksen maanantain kokouksessa oli määrä muuttaa valtuuston päätöstekstiä niin, että korotus koskee myös kerrostaloja.
Perusteluna on se, että valtuuston päätöksessä on virhe. Mikkelissä valtuusto on aina valtuustokausittain päättänyt tonttien myyntikäytännöstä. Kerrostalon puuttuminen tekstimuotoilusta on toistunut.


Kaupunginjohtaja Timo Halonen veti maanantaina koko asian pois käsittelystä.
— Kun perehdyin asiaan, katsoin, että asian käsittely on lähtenyt väärässä asennossa, kun tutkitaan, onko viisi vuotta sitten valtuuston päätöksessä tehty virhe vai ei.
— On parempi tarkastella koko hinnoittelumenettelyä uudelleen, sanoo Halonen.

Kaupunki: tontit myyty käypään hintaan

Tilanteen tekee vaikeaksi sekin, että joissakin valtuuston päätöksissä kerrostalotontti mainittu, joissakin ei.
Lisäksi osassa tapauksista hinnoittelupäätös olisi kuulunut erillispäätöksellä kaupunginhallitukselle tapauskohtaisesti.


Kerrostalotonttien kauppoja on viime vuosina tehty muutamia. Kaupunki on perustellut hinnoittelua sillä, että harkinnanvaraisen korotuksen avulla tontit on myyty käypään hintaan, ei alihintaan.


Halosen mukaan tilanne on ollut se, että tontit on ikään kuin myyty oikealla hinnalla väärillä perusteilla.
Nyt on tarkoitus käydä hinnoittelu ja myyntiehdot läpi ja tuoda koko asia uudelleen valtuuston päätettäväksi, näillä näkymin syyskuun kokoukseen.

Tontit on ikään kuin myyty oikealla hinnalla väärillä perusteilla. — Timo Halonen

Viimeisin tonttikauppahanke mikkeliläisen Sammonkadulla sijaitsevan asunto-osakeyhtiön kanssa on pantu jäihin. Kauppaa ei tehdä ennen kuin hinnoittelukysymys on käsitelty uudelleen.
Uuden tekstivalmistelun tekee tekninen toimi yhdessä lainopillisen osaston kanssa.
Lakimies tarvitaan Halosen mukaan siksi, että selvitetään miten koko asiaan on tultu ja mitä siitä mahtaa seurata.

Vanhoihin kauppoihin tuskin palataan

Kaupungin on ratkaistava myös se, miten suhtaudutaan jo tehtyihin kerrostalotonttikauppoihin.
Halonen ei ennakoi sitä, miten vanhoja kauppoja käsitellään, mutta arvioi, että niihin ei palata.
— Vaikea kuvitella, että kun kaupat ovat lainvoimaisia ja saaneet lainhuudon, niihin tultaisiin puuttumaan esimerkiksi korjaamalla hintoja alaspäin.
— Kaupanvahvistaja viranomaisena on tarkistanut kaupan edellytykset, joten purku olisi erikoista. En tiedä, voisiko sellaista edes tehdä.


Kerrostalotonttien hinnoittelu nousi esille, kun Sammonkadulla oleva kerrostaloyhtiö halusi ostaa kaupungin vuokratonttinsa.
Kaupungin hinnoittelun mukaan tontti maksaisi noin 195 000 euroa. Hinta on harkinnanvarainen, mutta tätä harkintaa ei muodollisesti valtuuston nykyisin voimassa olevan hinnoittelupäätöksen mukaan voi käyttää tässä kaupassa. Asunto-osakeyhtiön mukaan oikea hinta olisi noin 100 000 euroa.


Kauppa oli jo menossa päätökseen, mutta kaupungingeodeetti kumosi myyntipäätöksen ja asia lähti uuteen valmisteluun.
Vastaavia hintaharkintaan perustuvia kauppoja on asunto-osakeyhtiöiden ja kaupungin välillä tehty muun muassa Nuijamiehen kaupunginosassa, Kiiskinmäellä ja Laajalammilla.

Kaiken lisäksi kaupunki on juuri uusinut kaikkien vuokratonttiensa hinnoittelun. Tämä uusi malli on jo voimassa.
Uusi hinnoittelu tietää useissa tapauksissa tontille vuokrankorotusta siinä vaiheessa, kun vuokrasopimusaika umpeutuu ja uusi tulee voimaan. Uudet hinnat koskevat myös tonttikauppoja.
Vuokratonttilaisilla on aikaa ensi vuoden loppuun ostaa tonttinsa niin sanotusti vanhalla hinnalla.

Luetuimmat