"Suomi riippumaton tasavalta", uutisoi Länsi-Savo 7.12.1917 — itsenäisyyden alkuvuosien sanomalehdet nyt kaikkien luettavissa verkossa

Kansalliskirjaston digipalvelussa ovat tarjolla kaikki sanomalehdet vuosilta 1771—1920.

"Suomi riippumaton tasavalta", uutisoi Länsi-Savo 7.12.1917 — itsenäisyyden alkuvuosien sanomalehdet nyt kaikkien luettavissa verkossa

Eduskunta julisti Suomen itsenäiseksi 6.12.1917. Seuraavan päivän Länsi-Savon etusivu oli tuolloin pyhitetty kokonaan mainoksille ja ilmoituksille, mutta itsenäisyysjulistus oli saanut kakkossivulla kookkaan otsikon ja kolme alaotsikkoa: "Suomi riippumaton tasavalta. Eduskunta hyväksynyt 100 äänellä 88 vastaan sitä koskevan ehdotuksen. Sosialistit ehdottaneet neuvotteluja venäläisten kanssa. Eduskunnan täysi-istunnossa jouluk. 6 p:nä klo 2 i p."

Itse uutinen esitteli viiden edustajan esityksen, joka kuului: "Senjohdosta, että hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen uudeksi hallitusmuodoksi, joka on rakennettu sille pohjalle, että Suomi on riippumaton tasavalta, eduskunta korkeimman valtiovallan haltijana päättää puolestaan hyväksyä tämän periaatteen ja hyväksyä myös että hallitus saattaakseen Suomen valtiollisen itsenäisyyden tunnustetuksi, ryhtyy niihin toimenpiteisiin, jotka hallitus on sitä varten tarpeelliseksi ilmoittanut."

Hävinneessä vastaehdotuksessa haluttiin saavuttaa riippumattomuus sovinnollista tietä Venäjän kanssa tehtävällä sopimuksella.

Muita päivän uutisia olivat muun muassa Mikkelin lääninvankilassa sattunut selkkaus, jossa joukko sosialisteja vapautti omavaltaisesti murhasta tuomitun miehen, ja Venäjän ja Saksan väliset rauhanneuvottelut.

Uutisoinnin tyyli ja painotukset olivat sata vuotta sitten hyvin erilaisia kuin nykyään. Kaikilla on nyt mahdollisuus tutustua itsenäisyyden alkuvuosien sanomalehtiin Kansalliskirjaston digipalvelun kautta.

Luettavissa ovat kaikki Suomessa vuosina 1771—1920 ilmestyneet sanomalehdet. Raja oli pitkään vuodessa 1910, mutta saatavuutta päätettiin lisätä muun muassa itsenäistymisen satavuotisjuhlien vuoksi.

Länsi-Savon kaikki numerot itsenäisyysjulistuksesta vuoden 1918 loppuun

Kimmo Puhakka

Kimmo Puhakka