Tarkastuskertomuksessa karua tarinaa Pietarinpirtistä - uhkailua, nimittelyä ja työn tahallista hankaloittamista

Työsuojeluviranomainen tutkii nyt, onko palvelutalon toiminnassa syytä epäillä jopa työturvallisuusrikosta.

Mikko Kääriäinen

Pietarinpirtin toimia on tutkittu monella taholla viime vuodesta lähtien.
Pietarinpirtin toimia on tutkittu monella taholla viime vuodesta lähtien.

Mikkeliläisessä palvelutalo Pietarinpirtissä keväällä tehty työsuojelutarkastus johtaa jatkotoimiin. Aluehallintovirastossa katsotaan Pietarinpirtin laiminlyöneen velvollisuutensa puuttua työpaikkahäirintään.
Asia etenee työsuojeluviranomaiselle. Se tutkii, onko Pietarinpirtin toiminnassa todennäköisiä perusteita epäillä työturvallisuusrikosta. Jos näin on, aluehallintovirasto tekee asiasta ilmoituksen poliisille esitutkintaa varten. Pietarinpirtille voidaan myös langettaa uhkasakko, ellei työnantaja toimi työpaikkahäirinnän poistamiseksi.

Tarkastuskertomus luettelee vakavaa, pääasiassa yhteen Pietarinpirtin työntekijään kohdistunutta häirintää. Siihen ovat väitetysti syyllistyneet jotkut esimiehet, joukossa myös talon johtaja, ja osa työkavereista.
Häirintä ilmeni uhkailuna, kiroiluna sekä nimittelynä. Työntekijä koki myös, että hänen työtään vaikeutettiin pimittämällä häneltä tietoja. Työntekijän mukaan ongelmat ovat olleet Pietarinpirtin toiminnasta vastaavan Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n hallituksen tiedossa.
— Ei voida poissulkea, etteikö työntekijään olisi kohdistunut häirintää muiden työntekijöiden ja johtajan taholta hänen työssäoloaikanaan, todetaan raportissa, jonka on allekirjoittanut aluehallintoviraston tarkastaja Kaisa Timonen.
— Edellä mainitut työntekijään kohdistuneet teot ovat työturvallisuuslain mukaista terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää, raportti kiteyttää.

Osapuolten näkemykset ovat ristiriitaisia sekä siitä, onko häirintää yleensä tapahtunut että siitä, onko hallitus tiennyt asiasta.
Palvelutalon johtaja toteaa selvityksessään, etteivät työnantaja tai työsuojeluvaltuutetut tienneet häirinnästä. Selvityksessä sanotaan myös, ettei työntekijä tehnyt ilmoituksia häirinnästä työpaikan ohjeiden mukaisesti.
Tarkastuskertomus toteaa kuitenkin Pietarinpirtin laiminlyöneen ”velvollisuuttaan ryhtyä käytettävissään olevin keinoin selvittämään häirintäkokemuksia sekä poistamaan mahdollisen terveyttä vaarantavan häirinnän”.
Pietarinpirtille annettiin kehotus korjata asiat. Työnantaja antoi selvityksen toimistaan määräaikaan 24.5. mennessä. Tarkastaja katsoi, ettei annettua kehotusta noudatettu ja siirsi asian työsuojeluviranomaiselle.
Lakimies Pirjo Javanainen työsuojelun vastuualueelta ei ennakoi lopputulosta, mutta toteaa että nyt selvitetään, onko todennäköisiä perusteita epäillä työturvallisuusrikosta.

Pietarinpirtin työsuojelutarkastus tehtiin häirityksi tulleen työntekijän pyynnöstä. Sama työntekijä teki kollegansa kanssa Pietarinpirtin toiminnassa havaitsemistaan puutteellisuuksista huoli-ilmoituksen elokuussa 2016.
Puutteet liittyivät muun muassa asiakasturvallisuuteen. Moni palvelutalon asukas oli karannut huonon kulunvalvonnan takia. Mikkelin kaupunki teki Pietarinpirttiin ohjaus- ja valvontakäynnin, Itä-Suomen aluehallintovirasto kaksi valvontakäyntiä vuoden 2016 syksyllä.
Työntekijän mukaan vuosia jatkunut häirintä ja henkinen painostus kiihtyi sen jälkeen, kun huoli-ilmoitus oli tehty ja valvontakäyntejä tehty. Vähän myöhemmin hänet irtisanottiin. Kollega irtisanoutui itse.

Anssi Mehtälä

Anssi Mehtälä