Hevosenlanta käytetään polttoaineena jatkossakin lämpölaitoksessa Juvalla — Savukaasu- ja hiukkasmittausten perusteella lanta soveltuu hyvin poltettavaksi

Vuosittainen Juvan kaukolämpökeskuksella poltettava lannanmäärä lämmityskauden aikana voisi olla 3 000–5 000 megawattituntia .

Taru Hokkanen

Hevosenlannan hyödyntämisestä lämmöntuotannossa on saatu Juvalla lupaavia tuloksia. Lantaa poltettiin koeluontoisesti Juvan lämpölaitoksessa viime vuoden ajan.
Hevosenlannan hyödyntämisestä lämmöntuotannossa on saatu Juvalla lupaavia tuloksia. Lantaa poltettiin koeluontoisesti Juvan lämpölaitoksessa viime vuoden ajan.

Hevosenlannan hyödyntämisestä lämmöntuotannossa on saatu Juvalla lupaavia tuloksia. Lantaa poltettiin koeluontoisesti Juvan lämpölaitoksessa viime vuoden ajajan.

— Toiminnan aikana tehtyjen savukaasu- ja hiukkasmittausten perusteella lanta soveltuu poltettavaksi, toteaa projektinpäällikkö Riina Tuominen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Koetoiminnalla selvitettiin lannan kuljetuksen ja polton toimivuutta erilaisissa sääolosuhteissa ja erisuuruisilla laitoksen tehoilla.

— Lannan traktorikuljetuksien todettiin olevan toimiva ratkaisu lyhyillä kuljetusmatkoilla, kertoo projektipäällikkö Jarno Föhr LUT-yliopistosta.

Polton onnistumisen kannalta lannan laatu on merkittävä tekijä.

—Polttoon toimitettavalle lannalle onkin laadittu laatuohjeet, joilla varmistetaan polttoprosessin toimivuutta, sanoo tutkimuspäällikkö Hanne Soininen Xamkista.

Tuotantopäällikkö Harri Karhu Suur-Savon Sähkö Oy:stä kertoo, että vuosittainen Juvan kaukolämpökeskuksella poltettava lannanmäärä lämmityskauden aikana voisi olla 3 000–5 000 megawattituntia.

Talodellinen loppusijioutuspaikka

Lannan toimittaminen polttoon on käyttökelpoinen vaihtoehto varsinkin sellaisille yrityksille, joilla ei ole omaa soveltuvaa loppusijoituspaikkaa lannalle.
Yrittäjä Marjo Kaipainen Ravitalli Suuroselta toivoo, että lannan käsittelyn ja kuljetuksen kustannukset saadaan pysymään kohtuullisina lisäämällä yhteistyötä tallien kesken.

Hevosten ja muiden tuotantoeläinten lannan käyttäminen energiantuotannossa helpottui 15.11.2018. Lannanpolttoa helpottavat muutokset tehtiin ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin.

Aiemmin lainsäädäntö salli lannan polton ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa. Lainsäädännön muutosten jälkeen lannan polttaminen korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä ei enää edellytä jätteenpolttolupaa.

ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira laativat yhteistyössä myös lannan polttoa koskevan ohjeen helpottamaan lain tulkintaa.

Hevosenlannan kuljetusratkaisuja tallilta energiantuotantolaitokselle sekä lannanjakeen soveltuvuutta seospolttoon tutkittiin HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan -hankkeessa. 

Kommentoidut