Mikkelin uusi itäinen koulu on tulossa Peitsarin koulun paikalle

Itäisten kaupunginosien uuden koulun paikaksi on valikoitumassa käytöstä poistuneen Peitsarin koulun alue. Lähemäen koulu puretaan ja alue otetaan mahdollisesti pientalorakentamiseen.

Vesa Vuorela

Sisäilmaongelmista kärsinyt Peitsarin koulu siirtyi keväällä 2018 väistötiloihin Suomen nuoriso-opiston tiloihin Paukkulaan.
Sisäilmaongelmista kärsinyt Peitsarin koulu siirtyi keväällä 2018 väistötiloihin Suomen nuoriso-opiston tiloihin Paukkulaan.

Mikkelin uutta itäistä aluekoulua sovitellaan Peitsarin koulun paikalle.

Kaupunkisuunnittelu ehdottaa, että kaupungin kouluverkkouudistuksessa rakennettavan noin 600 oppilaan itäisen koulun paikka olisi käytöstä poistuneen Peitsarin koulun alue.

Kaupunkiympäristölautakunta ottaa kantaa asiaan seuraavassa kokouksessaan.

Mikkeli kaavailee kahden uuden ison koulun rakentamista. Toinen tulee nykyisen Urpolan koulun paikalle ja toinen itäisiin kaupunginosiin.

Itäisen koulun paikkaa on haettu kahdesta vaihtoehdosta. Koulua on suunniteltu joko nykyisen Lähemäen koulun viereen hiekkakentälle tai Peitsarin koulun paikalle.

Nyt selvityksissä on päädytty esittämään Peitsarin koulun aluetta.

Kaupunkisuunnittelun mukaan molemmat vaihtoehdot mahdollistavat toimivan koulun rakentamisen.

Valittua Peitsarin mallia puoltavat muun muassa päiväkodin läheisyys, ulkoilureitit, läheinen monitoimikenttä sekä se, että koulu olisi rakennettavissa nykyisellä asemakaavalla.

Nykyinen koulurakennus on määrä purkaa. Aluekoulun hankesuunnittelu aloitetaan sijoituspaikkapäätöksen jälkeen.

Itäinen koulu maksaa noin 15 miljoonaa euroa.

Itäinen koulu maksaa noin 15 miljoonaa euroa. Kustannuksia nostaa noin miljoonan euron verran alueen maaston muoto.

Hanke tietää Lähemäen nykyisen koulun poistumista käytöstä. Kaupunki laskee, että alue voitaisiin ottaa pientalorakentamiseen.