Elinkeinoyhtiö lakkaa, biokaasuhanke sulautetaan energiayhtiöön ja vesilaitosta yhtiöitetään – Mikkeli sorvaa uuteen asentoon koko konsernirakenteensa talouskunnon parantamiseksi

Mikkelin kaupunginhallitus on maanantaina koolla pohtimassa todella järeitä rakennemuutoksia. Konsultti teki kaupunkikonsernista suosituksen, joka muuttaa toimintamalleja merkittävästi. Energiayhtiö Esen asemaa ei vielä ole arvioitu.

Taru Hokkanen

Mikkelin kaupunki kaavailee muuttavansa biokaasuyhtiön toiminnan Ese Oy:n yhteyteen.
Mikkelin kaupunki kaavailee muuttavansa biokaasuyhtiön toiminnan Ese Oy:n yhteyteen.

Mikkelin kaupunki varautuu tekemään varsin radikaaleja muutoksia omaan toimintaansa, organisaatioonsa ja konsernihallintoonsa vakauttaakseen talouttaan.

Suunnitelmissa on muun muassa elinkeinoyhtiö Miksei Oy:n lakkauttaminen ja elinkeinopalvelujen siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi.

Mikkeli kaavailee myös vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä, biokaasun valmistukseen tähtäävän Biokaasu Oy:n lakkauttamista ja keskittämistä kaupungin energiayhtiö Etelä-Savon Energiaan sekä Mikkelin Pesula Oy:n kaupungin omistusosuuden myymistä.

Suunnitelmat sisältyvät kaupungin uuteen talous- ja tulevaisuusohjelmaan TaTuun, jota kaupunginhallitus tänään maanantaina parhaillaan käsittelee.

Kaupunginhallituksen käsittelyn pohjana on kaupunginjohtaja Timo Halosen esityspaketti.

Valmistelutyö on tehty kevään ja alkukesän aikana eri sektoreiden työryhmissä, joissa mukana on ollut luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.

Apuna on käytetty kuntakonsulttia. Valmiina on esimerkiksi selvitys kaupungin konsernirakenteesta. Tämä Perlaconin selvitys on osaksi pohjana Halosen talousesitykselle.

Esityskokonaisuuden järeimmästä päästä on ehdotus elinkeinoyhtiö Miksein toiminnan lopettamisesta.

Miksein toiminnat on määrä siirtää uuden, ensi vuoden alusta perustettavan elinvoimayksikön hoidettavaksi. Tehtäväkenttiä on kaksi, yritystoiminta ja matkailu. Samalla on arvioitava kehittämishankkeiden sijoittaminen uudelleen.

Ecosairilaan ei tulekaan yhtiötä

Mikkeli on kaavailut uuden Ecosairila Business Park Oy -nimisen yhtiön perustamista Ecosairilan hankkeen vetäjäksi. Tätä yhtiötä ei nyt perusteta. Toiminta sovitetaan kaupungille itselleen.

Konserniselvitys esittää kaupunkikonserniin kuuluvan Biosairila Oy:n liikennekaasuyhtiön toiminnan keskittämistä Ese Oy:n yhteyteen.

Eselle on tarkoitus perustaa tytäryhtiö, johon sijoitetaan apporttina Esen omistus haukivuorelaisesta Biohauki Oy:stä. Kaupunki on Esen kautta Biohauen suurin omistaja 88 prosentin osuudellaan.

Taru Hokkanen

Stadiumi Oy:lle suunnitellaan koordinoijan asemaa Kalevankankaan alueen toimintojen kehittämisessä.
Stadiumi Oy:lle suunnitellaan koordinoijan asemaa Kalevankankaan alueen toimintojen kehittämisessä.

Mikkeli varautuu aloittamaan vuosina 2021–2022 selvityksen vesilaitoksen yhtiöittämisestä.

Tarkoitus on tutkia sitä, onko yhtiöittäminen tarkoituksenmukaista sekä erilaisia malleja yhtiön toimintaan.

Mikkeli vauhdittaa asunto- ja kiinteistöyhtiöittensä myyntiä. Myyntilistalla on iso joukko esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden omistusta sekä liikekiinteistöosuuksia, muun muassa torikioskin osuus.

Energiayhtiöselvitys ei ole vielä valmis tai sitä ei ole vielä julkistettu.

Kaupunki haluaa selvittää Mikkelin Pesula Oy:n omistuksensa myyntiä. Neuvottelut aloitetaan aluksi toisen omistajan eli sote-yhtymä Essoten kanssa.

Kaupunki haluaa lakkauttaa Kampuskiinteistöt-kuntayhtymän, jonka jäsen Mikkeli on suurimpana osakkaan. Toinen osakas on Savonlinnan kaupunki.

Kuntayhtymä vuokraa vanhan kasarmialueen kampuksen tiloja ammattikorkeakoululle ja eri toimijoille. Kaupunki haluaa kiinteistöt omistukseensa ja kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy:n hoidettavaksi.

Opiskelija-asuntoyhtiö Moas Oy on tarkoitus sulauttaa vuokrataloyhtiö Mikaloon.

Kalevankankaan alueella kaupunki haluaa koordinaatiota ja yhteistyön syventämistä.

Esimerkiksi konsertti- ja kongressitalo Mikaelin ohjelmatoimistoa kaavaillaan Stadiumin alaisuuteen. Jäähalli Oy olisi oma yhtiönsä, mutta käyttö ja ylläpito kuuluisi Stadiumille.

Stadiumin toiminta puolestaan on määrä turvata pitkillä vuokrasopimuksilla. Stadiumin vastaisi alueen kiinteistöhallinnosta ja tapahtumakoordinoinnista.

Esitykset budjettikäsittelyyn syksyllä

Talous- ja tulevaisuusohjelma ja sen linjaukset ovat pohjana ensi vuoden talousarviolle, jota kaupunki käsittelee loppukesällä ja syksyllä.

Jokaisesta toimintaan liittyvästä muutoksesta on tehtävä päätös kuntalain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla erikseen.

Kaupungin jättipaketista puuttuu vielä se linjaus, mitä kaupunki aikoo tehdä energiayhtiöomistukselleen.

Ese Oy:n asemaan konserniselvitys ei ehdota muutoksia. Energiayhtiöselvitys ei ole vielä valmis tai sitä ei ole vielä julkistettu.

Paketissa on lisäksi pitkä lista yksittäisiä toimia, joilla tavoitellaan käyttötalouden tasapainoa.

Suunnitelmissa on muun muassa Launialan koulun lakkauttaminen ja tilojen varaaminen päiväkotikäyttöön. Siten vältetään kahden uuden päiväkodin rakentaminen.

Launialan oppilaita sijoitetaan muun muassa Lähemäen kirjastolta vapautuviin tiloihin.

Lopetuslistalla on myös Suomenniemen koulu sekä erilaisia nuorisotilajärjestelyjä.