Ei leikkauksia, ei uusia avauksia, vain tylsiä investointeja: Hirvensalmen talous on vakaalla pohjalla eikä budjetti sisällä yllätyksiä

Hirvensalmella ensi vuoden talousarviota isompi asia on, myykö kunta sote-kiinteistönsä Attendolle vai ei.

Jaakko Avikainen

Hirvensalmen kunta lähtee ensi vuoteen budjetilla, joka pitää toiminnan ennallaan.

Hirvensalmen ensi vuoden budjetti ei sisällä kunnanjohtaja Seppo Ruhasen mukaan minkäänlaisia yllätyksiä.
Kunnan talous on vakaalla pohjalla ja toiminta jatkuu hyvin samanlaisena kuin kuluvana vuonna. Tulostavoite on nollassa.
— Ainoa riski on Essoten laskutuksessa, josta puuttuu niin sanotusti kova pohja, Ruhanen näkee.

Ruhasen mukaan Hirvensalmella kuntapalveluita ei leikata, mutta toisaalta ei viritellä mitään uuttakaan toimintaa.
Myös verotulot ja valtionosuudet asettuvat arvioiden mukaan hyvin lähelle nykyistä tasoa.

Taru Hokkanen

Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhasen mukaan talous on vakaalla pohjalla.

Investointeja Hirvensalmi tekee 680 000 eurolla, mistä yli puolet kuluu Vilkonharjun uuden vedenottamon rakentamiseen ja muuhun vesihuoltoon. Loput ovat rakennusten korjauksia.
— Tehdään siis vain tylsiä juttuja, Ruhanen naurahtaa.

Kunnanhallituksen budjettikäsittelyssäkin äänestettiin vain siitä, varataanko koirapuiston rakentamiseen 5 000 euroa.
Äänin 5 – 2 rahoja ei lisätty talousarvioon, mutta Ruhasen arvion mukaan koirapuistoon palataan myöhemmin.

Kunnanhallituksen budjettikäsittelyssäkin äänestettiin vain siitä, varataanko koirapuiston rakentamiseen 5 000 euroa.

Kunnanvaltuustossa 18. joulukuuta keskustellaan budjettia todennäköisemmin siitä, myykö Hirvensalmen kunta sote-kiinteistönsä Attendolle vai ei.
Jo hallituksessa kaupat poikivat äänestyksen ja eriävän mielipiteen.