Vuodenvaihteessa muuttuu moni asia: Alkoholi ja tupakka kallistuvat, palkasta jää sentään käteen suunnilleen saman verran

Julkisuutta on viime päivät hallinnut se, minkä vahvuista juotavaa on kaupan hyllyllä, mutta uusi vuosi tuo mukanaan muitakin muutoksia. Esimerkiksi kulutusverojen korotukset vaikuttavat tuotteiden hintoihin.

Vesa Vuorela

Jos ostat uuden auton ensi vuonna, autovero on hieman pienempi. Autokauppa on luvannut, että alennus siirtyy hintoihin.


Vuoden vaihtuminen muuttaa verotusta monelta osin, mutta  Veronmaksajain keskusliiton mukaan palkansaajan palkkatulon verotus pysyy suurin piirtein ennallaan.
Autokaupassa tapahtuu muutoksia, muun muassa autovero laskee hiukan, mutta nautintoaineiden kulutukseen tulee lisää maksettavaa. Asuntovelallista kirpaisee se, että korkovähennys pienenee.

Ansiotuloveroperusteisiin tulee indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla.
Työn verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa yhteensä noin 300 miljoonalla eurolla. Solidaarisuusveron alaraja 74 200 euroa säilyy ennallaan.
Työtulovähennyksen alaraja nousee 1 540 euroon. Vähennyksen poistumaprosentti nousee.

Osa talouksista välttää Yle-veron

Asuntolainan koroista saa vähentää enää 35 prosenttia eli kymmenen prosenttia nykyistä vähemmän.
Yle-vero poistuu lähes 400 000 pienituloiselta. Veron maksukynnys nousee.
Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä nousee 3 060 eurosta 3 100 euroon.

Kunnallinen tuloveroprosentti nousee yli 50 kunnassa.
Kiinteistöverotuksessa yleisen kiinteistöveroprosentin ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin yläraja nousee 2,00 prosenttiin.
Kokonaisuutena arvioidaan, että kun lasketaan palkansaajamaksujen korotukset ja yleisen ansiotason nousu, palkkatulon verotus pysyy ensi vuonna suunnilleen nykytasolla.


Kulutuksesta maksettava enemmän

Lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja korotetaan , mikä nostaa verotasoja keskimäärin noin seitsemän prosenttia.
Alkoholin valmisteveroa korotetaan, joten alkoholijuomien loppuhinnat nousevat hieman.
Esimerkiksi keskioluttölkki kallistuu maksaa seitsemän senttiä, alle kympin viinipullo noin 40 senttiä ja normikoskenkorvapullo hieman yli 50 senttiä.
Tupakkavero kiristyy keskimäärin yhdeksän prosenttia. Esimerkiksi 6,10 euron tupakka-askin hinta nousee 6,70 euroon.


Vahvempia juomia kauppaan

Alkoholilain kokonaisuudistus tulee voimaan. Vähittäismyynnissä saa myydä alkoholijuomia, joiden enimmäisvahvuus on 5,5 %
Vähittäismyyntiluvanhaltijat voivat myydä kaikkia korkeintaan 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia. Myös vaatimus alkoholijuoman valmistamisesta käymisteitse poistuu.
Tuotevalikoimamuutokseen ei tarvitse hakea lupaa aluehallintovirastolta.
Käsityöläisoluen vähittäismyyntiin voi hakea lupaa aluehallintovirastolta.


Romuautosta hyvitetään taas

Autovero kevenee. Jos auton vähittäismyyntihinta on esimerkiksi 32 000 euroa ja hiilidioksidipäästöt 124 grammaa kilometriltä, auton hinta laskee noin 200 euroa. Jos päästö on pienempi, hinta laskee enemmän.
Taustalla on parin vuoden takainen laki autoveron asteittaisesta alentamisesta.
Voimaan tulee myös määräaikainen romuttamispalkkio. Uuden auton ostossa vanhasta hyvitetään 1 000—2 000 euroa.
Täyssähköauton hankintahinnasta hyvitetään 2 000 euroa.

Lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaverojen korotus nostaa verotasoja keskimäärin noin seitsemän prosenttia.
Öljylämmitteisen omakotitalon lämpölasku nousee arvion mukaan hieman yli 40 euroa vuodessa ja kaukolämpötalon alle kymmenen euroa.


Etuja varhaiskasvatusmaksuihin

Kahden lapsen keskituloisen perheen varhaiskasvatusmaksut alenevat noin 1 200 eurolla vuodessa.
Kaikkien perheiden tulorajoja nostetaan. Toisen lapsen sisaralennus nousee 50 prosenttiin.
Takuueläke nousee 775 euroon eli 15 euroa kuukaudessa.

Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotuksia ei tehdä. Kansaneläkeindeksi jäädytetään vuoden 2017 tasoon.
Opintotukeen on tulossa 75 euron huoltajakorotus, mikä nostaa lasta huoltavalla opiskelijalla opintorahaa tuon verran.
Itsenäisesti asuva toisen asteen opiskelija voi saada perusmääräisen 250 euron opintorahan kuukaudessa,sillä vanhempientulot eivät enää vaikuta opintorahaan.


Arvosteltu aktiivimalli voimaan

Laki työttömän aktiivimallista tulee voimaan. Jos mallin edellytykset eivät täyty, työttömän työttömyyskorvaus laskee 4,65 prosenttia.
Jos työtön aloittaa yritystoiminnan, hän saa työttömyysetuutta neljältä luukaudelta yritystoiminnan estämättä sitä.