Teräsjää on paikoin jo haurastunut – Korpijärven, Peruveden, Pyhäveden ja Yöveden jäät eivät ole viime viikkoina vahvistuneet

Nyt pitää selvittää tarkkaan jään vahvuus ennen järville menemistä.
Nyt pitää selvittää tarkkaan jään vahvuus ennen järville menemistä.

Etelä-Savon ely-keskus muistuttaa nyt erityisestä varovaisuudesta jäillä liikuttaessa.

Lauhan sään vuoksi tammikuun alkupuolella syntynyt teräsjää ei ole kahden viime viikon aikana vahvistunut.

Vesisade ja nollan yläpuolella oleva lämpötila on ehtinyt haurastuttaa olemassa olevaa teräsjäätä.

Virallisia jään mittauksia tehtiin viime perjantaina neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa.

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 3:n ja 14 senttimetrin välillä.

Jäänpaksuudet ovat monin paikoin alhaisimmillaan verrattuna vuosien 2004–2019 havaintosarjaan.

Jää puikkoontuu

Pertunmaan Peruvedellä ja Mäntyharjun Pyhävedellä teräsjään pinnalla oli havaittavissa leudon sään aiheuttamaa teräsjään heikkenemistä eli niin sanottua puikkoontumista.

Ristiinan Yövedellä ja Mäntyharjun Korpijärvellä jää oli kokonaisuudessaan kirkasta teräsjäätä mutta melko ohutta. Korpijärvellä ensimmäisen jäätymisjakson jälkeinen jää oli jo ehtinyt kertaalleen sulaa, ja uutta jäätä oli muodostunut 3 senttiä.

Kaikissa mittauspaikoissa ranta-alueet olivat osin sulia.

Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.