Siilotontille tulee uusi vuokratalo – Vuokrataloyhtiö rakentaa, Essote varaa puolet tiloista senioriasunnoiksi

Mikkeli päätyi toteuttamaan keskustan tontille vuokra- ja palveluasumista. Rakennuttaja on kaupungin oma vuokrataloyhtiö Mikalo Oy. Noin 120 asunnon talo maksaa lähes 22 miljoonaa euroa.

Jukka Ahdelma

Uusi vuokratalo nousee Mannerheimintielle entisen liiketalon ja rakenteilla olevan tornitalon väliselle tontille. Mikkelin kaupunki vuokraa tontin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy:lle.
Uusi vuokratalo nousee Mannerheimintielle entisen liiketalon ja rakenteilla olevan tornitalon väliselle tontille. Mikkelin kaupunki vuokraa tontin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy:lle.

Mikkelin keskustan siilokorttelin tontille rakennetaan uusi vuokratalo.

Varsin mittavan 120 asunnon vuokratalon toteuttaa Mikkelin kaupungin oma vuokrataloyhtiö Mikalo Oy.

Mukana hankkeessa on sote-kuntayhtymä Essote, joka varaa asunnoista puolet ikäihmisten vuokra- ja palveluasumiseen.

Kaupunginhallitus käsittele hanketta maanantaina. Kaupunki myös julkisti asian torstaina tiedotteessaan.

Uusi vuokratalo sijoittuu Mannerheimintielle siilokulmaukseen nousevan uuden tornitalon ja SOK:n entisen toimisto- ja varastokiinteistön väliin.

Tälle paikalle oli määrä tulla hoiva-alan yhtiön Esperi Care Oy:n palvelutalo, mutta pitkän valmistelun jälkeen yhtiö luopui kokonaan hankkeesta. Myös kaupunki irtaantui osapuolten välisestä suunnitelmasta.

Kaupunki, Mikalo Oy ja Essote ovat samaan aikaan valmistelleet yhteistä vuokratalohanketta. Suunnitelma on nyt edennyt sopimusasteelle.

Mikalon hallitus päätti kuluvan viikon alussa hankinnan aloittamisesta. Kaupunginhallituksessa asia on ensi maanantaina omistaja-asiana, eli kaupunki käsittelee Mikalolle annettavaa lupaa suunnitelman toteuttamiseen.

Emokaupunki tyytyväinen suunnitelmaan

Esityslistalla on päätösesitys, jonka mukaan Mikalo saa käynnistää hankkeen.

Kaupunki vuokraa Mikalolle tarvittavan alueen siilokorttelista.

Vuokratalo on varsin näkyvä kokonaisuus, sillä kerrostalon pinta-alaa on 9 300 bruttoneliötä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 21,8 miljoonaa euroa. Mikalon tarkoitus on rakennuttaa kohde yhtiön taseeseen.

Taloon tulee yhteensä noin 120 asuntoa, jotka ovat normaaleja vuokra-asuntoja sekä palveluasuntoja yhteistiloineen.

Hanke rahoitetaan asukasvuokrilla. Mikalo hakee toteutukseen kaupungin lainatakausta.

Jos kaupunginhallitus myöntää hankeluvan, päätöksentekoon takauksineen paketti tulee seuraavan kerran keväällä 2021.

– Mikalolle kohde on erityisen tärkeä sijaintinsa puolesta. Lisäksi uudiskohteet ovat haluttuja vuokrakohteita. Mikkelissä asuntoja haetaan eniten juuri keskustan alueelta, toteaa Mikalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen kaupungin tiedotteessa.

Mikkelissä asuntoja haetaan eniten juuri keskustan alueelta. — Hannu Sormunen

Myös kaupunki on tyytyväinen kokonaisuuteen.

Tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo, että kauan suunnittelun kohteena ollut kokonaisuus saadaan tämän hankkeen myötä valmiiksi.

Riihelän mukaan siilokulmaus on yksi kaupungin haastavimmista tonttikokonaisuuksista.

– Ahdas tontti ja autopaikkavelvoitteet ovat muodostaneet kustannuskehyksen, joka on ollut monen lupaavan hankkeen esteenä.

– Tällä asukas- ja palveluosalla saadaan yhtälö toimimaan Mikkelin keskustan asuntomarkkinoilla.

Välivaiheen asunnoista on pulaa

Suunnitelman mukaan taloon tulee noin 50 tavallista vuokra-asuntoa ja noin 60 palveluasuntoa.

Palveluasunnot vuokrataan Essoten kautta ikäihmisille. Asuntoja voidaan rakentamisen jälkeen muunnella asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Essotelle uusi talo on tärkeä oman palvelutuotannon turvaaja. Mikkelissä tukea tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa nopeammin kuin muualla kuntayhtymän alueella.

– Ikääntyvä väkemme tarvitsee yhä enemmän senioriasuntoja, jonne kotihoito tuottaa tarvittavat palvelut. Jos kunto huononee, asukkaan ei tarvitse muuttaa ja hän voi siirtyä saman talon sisällä tehostettujen palvelujen piiriin, sanoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Talo tulee tarpeeseen, sillä Kaukosen mukaan näistä välimuotoisista asunnoista on ollut kova pula Mikkelissä.

Essote varautuu markkinahäiriöihin

Asunnot suunnitellaan siten, että asukkaiden oletetaan tarvitsevan tulevaisuudessa enemmän erilaisia palveluja ja tukea.

Asunnot ovat esteettömiä ja suunnittelussa on painotettu myös asukkaiden turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

– Palvelujen järjestäjän näkökulmasta hanke on myös erityisen tärkeä. Essotella ja tulevalla Etelä-Savon hyvinvointialueella on syytä olla riittävästi omia palvelun järjestämisen mahdollisuuksia, jos yksityisellä puolen joku yksikkö joutuu vaikeuksiin, toteaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

– Vastuu palveluista on viime kädessä järjestäjällä, ja tämä talo parantaa mahdollisuuksiamme kantaa tuota vastuuta.

Essoten strategisena tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kotona asuu 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.

Myös palvelurakennetta kevennetään, niin, että välimuotoista asumista, esimerkiksi perhehoitoa ja tavallista palveluasumista, lisätään palvelurakenteeseen.