LUT tutki metsähakkeen varastointia Etelä-Savossa — Kosteutta tarkkailemalla voidaan saavuttaa säästöjä sähkön- ja lämmöntuotantoon

Kuivempaa haketta käyttämällä voidaan säästää vuodessa useita rekkalastillisia. Metsähakkeen kostetutta tutkittiin röntgenlaitteiden avulla Etelä-Savossa.

Pursialan voimalaitos käyttää noin puoli miljoonaa irtokuutiometria metsähaketta vuodessa.
Pursialan voimalaitos käyttää noin puoli miljoonaa irtokuutiometria metsähaketta vuodessa.

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) tutki viime vuonna metsähakkeen tuotantoa Etelä-Savossa. Tutkimuksessa mitattiin varastoidun hakkeen kosteutta röntgenlaitteilla. Tutkimus tehtiin osana JATKUMO-hanketta, jossa etsitään keinoja metsähakkeen laadun ja hankinnan  kehittämiseksi.

Tutkimuksessa havaittiin, että syksyllä korjatusta hakkuutähteestä saadaan hyvällä prosentilla kuivaa polttoainetta, kun haketta varastoidaan hakkuupalstalla riittävän pitkälle seuraavaan kevääseen. Myös hakkeen varastoinnilla huomattiin olevan merkitystä.

— Kosteusvaihtelu kuormien sisällä on vähäisempää, kun haketus on tapahtunut isolla tienvarsivarastolla, kertoo projektipäällikkö Olli-Jussi Korppinen LUT:n Bioenergian tutkimusryhmästä.

Metsähakkeen hankintaa voimalaitokselle mallinnettiin kahdella tavalla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa hakkuri ohjattiin vanhimmalle varastolle. Toisessa oletettiin, että varaston kosteus on tiedossa ja valittiin aina kuivin varasto. 

Kuivimman varaston tekniikalla toimituskosteus oli noin kolme prosenttiyksikköä alhaisempi. Tämä tuottaisi keskikokoisessa  voimalaitoksessa arviolta noin 150 hakekuormaa säästöä. Sateisina vuosina säästöt saattavat olla vielä suuremmat.

Etelä-Savossa poltettiin vuonna 2018 noin miljoona irtokuutiometriä. Puolet tästä määrästä poltettiin Mikkleissä Pursialan voimalaitoksessa.

Juttua on korjattu kello 12:00. Prosentti korjattu prosenttiyksiköksi.