Koivulan ja Seuralan remontteja tuetaan yhteensä 12 000 eurolla — Etelä-Savoon tuli seurantalojen korjaustukea

Taru Hokkanen

Koko maahan tukea jaettiin 1,68 miljoonaa euroa.

Seurantalojen korjauksiin tänä vuonna jaettavista valtionavustuksista 12 000 euroa tulee Etelä-Savoon.

Mikkelin Ristiinassa Himalansaaren nuorisoseura ja Himalanpohjan maa- ja kotitalousseura saavat seurantalo Koivulan korjauksiin 9 000 euroa. Avustus on tarkoitettu vesikaton kuntoarvion laatimiseen sekä korjaamisen suunnitteluun.

Pieksämäellä Maaveden maa- ja kotitalousseura saa Seuralan korjauksiin 3 000 euroa. Avustus on tarkoitettu lattian ja perusmuurin korjauksiin sekä vesikaton korjaamisen suunnittelun kustannuksiin.

Avustuksen hakijoita Etelä-Savosta oli tänä vuonna neljä ja viime vuonna kuusi.

Koko maahan korjausavustuksia jaetaan tänä vuonna 167 hakijalle yhteensä 1,68 miljoonaa euroa.

Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Korjattu 12.4. kello 15.16 kyseessä olevan Ristiinassa sijaitseva Koivulan seurantalo, ei Anttolassa sijaitseva Koivula. Myös kuva vaihdettu.