Saattohoidon koulutus alkaa Mikkelissä — Parantumattomasti sairaiden joukko kasvaa, hoidon taso vaihtelee

Saattohoidon koulutus alkaa Mikkelissä — Parantumattomasti sairaiden joukko kasvaa, hoidon taso vaihtelee

Parantumattomasti sairaiden hoitotyöhön voi erikoistua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Mikkelin kampuksella. Syyskuussa on käynnissä haku palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutukseen.

Xamkin hyvinvointialojen koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen kertoo, että haku pitkälle kurssille on nyt auki ensimmäistä kertaa. Ammattikorkeakoulussa on ollut lyhyitä palliatiivisen hoidon kursseja vuosia sitten.

Ryttyläinen-Korhosen mukaan oireita lievittävällä eli palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheisensä hoitoa. Hoidon tavoitteena on kärsimyksen ehkäiseminen ja lievittäminen sekä elämänlaadun ylläpitäminen. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa.

Xamkin tiedotteen mukaan maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että elämän loppuvaiheessa palliatiivista hoitoa tarvitsee Suomessa vuosittain ainakin 30 000 henkilöä. Tarve kasvaa väestön ikääntyessä ja pitkäaikaissairauksien lisääntyessä.

Hoidossa osaamisen taso on vaihdellut eivätkä koulutuksetkaan ole olleet tasalaatuisia.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen toteuttaa ammattikorkeakouluverkosto.

Se järjestetään monimuoto-opetuksena, johon sisältyy verkko-opintojen lisäksi lähiopetuspäiviä. Xamkissa koulutus alkaa 27. tammikuuta 2020 ja se päättyy 30. huhtikuuta 2021.

Koulutusryhmän koko on noin 20 kurssilaista.