Etelä-Savossa kaadettiin 37 ilvestä

Koko maassa helmikuun loppuun kestänyt ilvesmetsästys verotti 486 yksilöä.

Arja Reinikainen

Etelä-Savon riistapäällikkö Petri Vartiainen kertoo, että ilvekset ilmestyvät yleensä ihmisasutuksen liepeille siinä vaiheessa, kun lumipeite kasvaa ja jänikset hakeutuvat hankalista olosuhteista helpompiin. Ilves tulee ruuan perässä kuten jäniksetkin.

Ilveksiä kaadettiin helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 486 koko Suomessa. Etelä-Savossa kaadettiin 37 ilvestä, kaksi lupaa jäi ilman osumaa. Edellisellä pyyntikaudella ilvessaalis oli 477 eläintä. Tuoreimman kanta-arvion perusteella Suomessa on 2 700 – 2 795 vuotta vanhempaa ilvestä. Ilveksen metsästysaika alkoi joulukuun alussa muualla paitsi poronhoitoalueilla sai metsästää jo lokakuun alusta saakka.

Luvansaajia suositeltiin kohdistamaan metsästys ensisijaisesti yksilöihin, jotka liikkuvat lähellä asutusta tai muuten aiheuttavat ongelmia.

Luonnonvarakeskus antaa uuden arvion Suomen ilveskannasta keväällä. Kanta-arvion perustana ovat petoyhdyshenkilöiden Tassu-järjestelmään kirjaamat suurpetohavainnot. Erityisesti pentuehavainnot ovat kannan arvioinnin kannalta tärkeitä.

Koko maassa esiintyvä ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto, jonka määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana, säilyttämään eläinten ihmisarkuus ja vähentämään ilveksen aiheuttamia vahinkoja.

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo