Hoivajätit rynnivät nyt kilpaa Etelä-Savoon ja varustautuvat sote-markkinoiden avautumiseen – Attendo: ”Jos asiakas on tyytymätön palveluihin, on muita tuottajia tarjolla”

Essoten mukaan palveluita iäkkäille on saatava kiireesti lisää. Kuntayhtymä korostaa kotihoidon merkitystä, hoivayhtiöt perustavat palvelutaloja. Jos maakunnan on myönnettävä asiakasseteli ja käytettävä henkilökohtaista budjetointia, kustannukset voivat nousta suuriksi.

Länsi-Savo

Attendo Oy aikoo saada valmiiksi ensi keväänä uuden palvelutalon Mannerheimintiellä, Esperi Care on suunnitellut tulevansa siilokulmaukseen. Hoivayhtiöiden mukaan tulevaa kevyen palveluasumisen hinnastoa on vaikea määritellä etukäteen, koska ”hinta riippuu asukkaan tarpeista ja palvelun sisällöstä”. 
Attendo Oy aikoo saada valmiiksi ensi keväänä uuden palvelutalon Mannerheimintiellä, Esperi Care on suunnitellut tulevansa siilokulmaukseen. Hoivayhtiöiden mukaan tulevaa kevyen palveluasumisen hinnastoa on vaikea määritellä etukäteen, koska ”hinta riippuu asukkaan tarpeista ja palvelun sisällöstä”. 

Etelä-Savossa on tällä hetkellä lähes 12 500 ikäihmistä. Alle seitsemän vuoden päästä 75 vuotta täyttäneitä on 17 000. Vaativaa hoivaa tarvitsevien iäkkäiden määrä kasvaa.

Tällä hetkellä suuri osa iäkkäiden palveluasumisesta on jo yksityisten yhtiöiden pyörittämää liiketoimintaa. Lähitulevaisuudessa yksityisen rooli noussee maakunnassamme yhä merkittävämmäksi.

Hallituksen sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain esityksen mukaan maakunnan on myönnettävä iäkkäille asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti. Sillä ikäihminen voi valita haluamansa palveluntuottajan, jolta saa sovitun palvelun.

Asiakassetelillä tarkoitetaan maakunnan sitoumusta korvata ikäihmisen palvelun kustannukset setelissä määrättyyn arvoon saakka. Lakiesityksen mukaan ikäihminen maksaa maakunnalle asiakasmaksun, jonka pitäisi olla samasta palvelusta samansuuruinen eri palveluntuottajilla. Jos ikäihminen haluaa, hän voi omalla kustannuksellaan ostaa lisäpalveluja.

Esityksen mukaan maakunnan pitää tarjota asiakasseteli monissa vanhusten ja vammaisten palveluissa. Parhaillaan hoiva-alan isot yhtiöt Attendo, Mehiläinen ja Esperi Care investoivat innokkaasti Etelä-Savoon.

— Yhtiöt varustautuvat markkinoiden avautumiseen ja tekevät sillanpääasemia. Kun yritys tarjoutuu sijoittumaan jollekin paikkakunnalle, se ajattelee yritystalouden logiikan — ei väestön tarpeen — mukaisesti, sanoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

"Tyhjät petipaikat usein täyttyvät"

Jos asiakassetelit tulevat käyttöön, nykyiset palvelusetelit häviävät. Jo palveluseteleitä verrattaessa on näkyvissä yhtiöiden hieman vaihtelevat hinnat: esimerkiksi Hoivakoti Juventuksen tavallisen palveluasumisen hinta on 83,40 euroa, Attendo Mäntyhovin 78,60 euroa. Tehostetussa palveluasumisessa Attendo Ikihyvän hinta on 115 euroa, Mikkelin Kotikaari ry:n 127 euroa.

Suuret hoivayhtiöt hankkivat ja rakentavat iäkkäiden palvelutaloja, vaikka julkisesti palveluja pyritään tuottamaan yhä enemmän kotona kotihoidon kautta.

— Yksityiset toimijat haluavat olla tarjoamassa palveluasumista — eivät kotona annettavaa hoivaa. Nyt saatetaan jo tuottaa liikaa tehostettua palveluasumista, kun edelleen pitäisi kehittää kotona annettavaa palvelua, Myllärinen sanoo.

— Tyhjät petipaikat usein täyttyvät — ja palvelurakenne voi ohjautua väärään suuntaan. Jos ohjaudutaan raskaaseen palveluvalikoimaan, se aiheuttaa kustannuksia.

Myllärisen mukaan asiakasseteliin ja henkilökohtaiseen budjettiin liittyy vaara kustannusten kasvamisesta.

— Meillä ei ole kokemusta niistä kummastakaan. Henkilökohtainen budjetti pitää sisällään elementtejä, jotka voivat aiheuttaa kaksinkertaiset kustannukset, jos budjetin mitoittamisessa tai sen käytön ohjaamisessa ei onnistuta.

"Kotihoidon kehittäminen on keskeisintä"

Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen uskoo tulevan valinnanvapauden vaikuttavan hoivayhtiöiden aktiivisuuteen Etelä-Savossa.

— Kaikkiaan tarve tavalliseen palveluasumiseen kasvaa, mutta puitesopimus ei vielä tarkoita, että palveluntarjoajalla tulee paikat täyteen. Ostamme paikkoja tarvittaessa.

Tavallinen palveluasuminen on Essoten mukaan nyt sitä, mitä haetaan.

Kuntayhtymä laajentaa omia asumispalvelujaan sekä hankkii palveluja yrityksiltä ja järjestöiltä aiempaa enemmän. Yhtiöt mainostavat ”kevyttä palveluasumista”, mutta niillä on usein enemmän tehostetun palveluasumisen paikkoja.

Essoten johtaja Risto Kortelainen korostaa, että kaikkia mahdollisia ikäihmisten palveluja tarvitaan maakunnassa lisää.

Länsi-Savo

Kuvituskuva. Essoten mukaan hoivayhtiöiden asiakkailta pyytämä vuokra ei saa ylittää Kelan eläkkeensaajan asumistuen kuntakohtaista enimmäismäärää.
Kuvituskuva. Essoten mukaan hoivayhtiöiden asiakkailta pyytämä vuokra ei saa ylittää Kelan eläkkeensaajan asumistuen kuntakohtaista enimmäismäärää.

— Olemme yhä takamatkalla. Meillä on suunnitelmissa lisätä omaa tuotantoa voimakkaasti. Kotihoidon kehittäminen on keskeisintä, mutta myös palveluasuminen on tervetullutta. Uskon, että myös yksityiset voisivat tuottaa kotihoitoa.

Kuntayhtymä on neuvotellut Mikalo Oy:n ja Mikkelin kaupungin teknisen toimen kanssa uuden palvelutalon rakentamisesta Mikkeliin. Talossa on tarkoitus yhdistää tavallista vuokra-asumista ja palveluasumista. Kuntayhtymän käyttöön tulee 64 palveluasuntoa ja tarvittavat oheistilat, Mikalolle jää 88 vuokra-asuntoa.

Mehiläinen: Tavallisessa palveluasumisessa korkeampi vuokra kuin tehostetussa

Essoten mukaan hoivayhtiöiden asiakkailta pyytämä vuokra ei saa ylittää Kelan eläkkeensaajan asumistuen kuntakohtaista enimmäismäärää.

— Tarjoamamme hinta pitää sisällään kilpailutuksessa määritellyn hoivan ja ateriat. Vuokra on 534,58 euroa kuussa. Vuokrakulu on ainoa, jonka asukas maksaa suoraan meille, kertoo kiinteistöjohtaja Tomi Rosqvist Esperi Caresta.

Esperi Care ja kaupunki neuvottelevat edelleen siilokulmauksesta Mikkelissä.

— Saga-palvelutalossa tarjoamme eritasoisia palvelupaketteja asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, Rosqvist sanoo.

— Tilastokeskuksen ja THL:n tietojen perusteella tekemämme arvion mukaan Etelä-Savon tehostetun palveluasumisen tarve lisääntyy 44 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja vuosikasvu on 2,5 prosenttia.

Myös Mehiläisen myyntijohtaja Sami Vaateri pitää Mikkeliä vireänä ja houkuttelevana kaupunkina. Vaateri sanoo, että Mehiläinen ei ole vielä määritellyt palveluasumisen vuokratasoa.

— Se tulee olemaan jonkin verran korkeampi kuin tehostetussa palveluasumisessa. Tilaaja on säädellyt vuokratason tehostetussa palveluasumisessa, mutta kevyemmässä palveluasumisessa vuokra vastaa enemmän vuokranantajan aitoja kustannuksia, Vaateri perustelee.

Vaateri huomauttaa, että aiemmin palvelukodit on usein rakennettu kauas keskustasta.

— Osa kohteista on vanhoja ja sijainniltaan sellaisia, että ne eivät välttämättä houkuta ihmisiä tulevan valinnanvapauden aikana. Aidon valinnanvapauden kannalta ylitarjontaa pitää ollakin: jos kaikki on täynnä, kukaan ei pysty valitsemaan paikkaansa.

Attendo: Kohta ylitarjontaa

Attendon ikäihmisten palveluiden myyntipäällikkö Alex Gullichsen uskoo, palveluasumisesta on Mikkelissä kohta ylitarjontaa.

— Tämäntyyppinen palvelumuoto on kuitenkin varmasti 30 vuotta kannattava. Meillä on pitkät vuokrasopimukset, Gullichsen kertoo, mutta ei paljasta yhtiön tarkkaa vuokra-ajan pituutta.

— Positiivista kilpailua tulee: jos asiakas on tyytymätön palveluihin, on muita tuottajia tarjolla.

Gullichsen kertoo lähenevän sote-uudistuksen vaikuttavan siihen, että Attendo pohtii entistä tarkemmin, miten yhtiö voi tuottaa mahdollisimman yksilöllisiä palveluita.

— Erityisesti Mikkelin seudulla on tarvetta nykyaikaiselle hoiva- ja palvelukotikannalle. Tarjoamme entistä kevyempää, kotihoitoon verrattavaa palvelua. Talossa on tarjolla yhteisöllisyyttä ja virikkeellistä toimintaa.

Attendon palvelun on tarkoitus osittain syrjäyttää ympärivuorokautisen hoidon tarve. Asiakkaan luona käydään niin paljon kuin tarvitsee.

— Kotihoidon piirissä olevan asiakkaan luona käyminen monta kertaa päivässä tulee kalliimmaksi kuin perinteinen hoivakodissa tuotettava palvelu. Palvelumme on kotihoidon ja hoivakodin välimaastossa, Gullichsen kuvaa.

Attendon keväällä valmistuvan Marsalkanhovin asumispaikoista puolet on tehostettua palveluasumista.

"Jokainen palveluntuottaja haluaisi itselleen monopolin"

Essoten johtaja Kortelainen ei jaa Mehiläisen ja Attendon käsitystä palveluasumispaikkojen ylitarjonnasta.

— Jokainen palveluntuottaja haluaisi itselleen monopolin ja paikkansa heti täyteen, mutta emme me voi sellaista luvata, Kortelainen korostaa.

Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuolto -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Pentti Mäkinen ei pidä olennaisena kysymyksenä sitä, kuka ikäihmisten palvelut tuottaa.

— Uudistuksen keskeinen kysymys on, miten arvioidaan henkilökohtainen palveluntarve, Mäkinen linjaa.

Mäkinen sanoo, että joillain ihmisillä on edelleen toisia paremmin varaa käyttää yksityisiä palveluita.