Maarit Salminen Mikkelistä on vuoden 2019 diabeteshoitaja

Diabeteshoitajat ry:n myöntämä huomionosoitus jaettiin Diabeteshoitajapäivillä.

Diabeteshoitajat ry

Maarit Salminen Mikkelistä on valittu vuoden diabeteshoitajaksi. Tunnustuksen jakaa Diabesteshoitajat ry ja sen saa diabeteshoitaja, joka työskentelee innostuneesti diabeetikkojen parissa ja luo ystävällisen ja kannustavan ilmapiirin. 

Palkitsemisperusteluissa todetaan, että Salmisen ykköstavoitteena on parantaa jokaisen diabeetikon elämänlaatua yksilöllisesti kaikilla mahdollisilla ja ´mahdottomilla´ keinoilla.

Salminen on koulutukseltaan sisätauteihin erikoistunut sairaanhoitaja. Lisäksi hän on suorittanut Uppsalassa Euroopan diabeteshoitajien järjestön FENDin järjestämän yliopistotasoisen koulutuksen. 

Potilastyö ja hoitajien koulutus ovat työn runko

Salminen on työskennellyt diabeteshoitajana 19 vuotta. Hänen työpaikkanaan on ollut koko ajan Mikkelin keskussairaalan diabetesvastaanotto. 

Salminen tekee potilastyötä sekä vastaa keskussairalassa eri työyksiköiden sairaanhoitajien diebetesyhteyshenkiklö-koulutuksesta. Hän on myös kysytty luennoitsija.

—Hänen roolinsa erikoissairaanhoidon konsultoivana tyypin 1 diabeteksen hoidon asiantuntijana Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kyntayhtymän alueella on merkittävä, Diabeteshoitajen julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan.

Insuliinipumppuhoidon yleistymisen eteen on tehty töitä

Salmisen työotetta kuvaillaan aktiiviseksi. Hän on valmis opettelemaan uutta ja kouluttautumaan lisää.

Salmisen ansioksi lasketaan insuliinipumppuhoidon ja verensokerin sensoroinnin yleistyminen Mikkelin keskussairaalassa tyypin 1 diabeetikoilla. 

Diabeteksen hoidossa korostuu oireettomuus, komplikaatioiden ehkäiseminen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden huomioiminen. 

Hoito on tiimityötä, jossa päävastuu on diabeetikolla itsellään. Hän saa apua tehtäväänsä hoitajilta, lääkäreiltä, ravitsemusterapeuteilta sekä muilta terveydenhuollon ammattilaisilta. 

Potilastapaamiset diabeetikoiden kanssa ovat osa omahoidon ohjausta. 

Hoito on kehittynyt valtavasti

Salminen sanoo, että diabeteksen hoito on hyvin kokonaisvaltaista ja se on kehittynyt tietyiltä osin jopa huikeasti muun muassa uuden teknologian ansiosta. 

 — Ruokavalio on tosin edelleenkin tyypin 1 diabeteksen hoidon perusta, Salminen summaa. 

Nyt jo 12. kerran jaetun Vuoden diabeteshoitaja -palkinnon yhteistyökumppanina on ollut alusta lähtien Raisio-konserni.

 

Uusimmat uutiset