Mikkelin pyöräilyväki: Kevyen liikenteen väylien talvikunnostus kaipaa lisää rahaa

Pyöräilijät peräävät myös viisaampia pyöräparkkeja varkauksien estämiseksi.

Mikkelin pyöräilyväki toivoo lisää rahaa kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon.
Mikkelin pyöräilyväki toivoo lisää rahaa kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon.


Mikkeliläinen pyöräilyväki vetoaa kaupungin poliittisiin päättäjiin kevyen liikenteen olojen parantamiseksi.
Kaupunki teki muutama vuosi sitten selvityksen kävelyn ja pyöräilyn tilasta. Pyöräilyseura Velo Saimaan Markku Pietilä houkuttelee päättäjiä kaivamaan tämän selvityksen esille samoin kuin liikenne- ja viestintäministeriön äskettäin laatiman pyöräilyn edistämisohjelman.
Pietilä ja saman seuran Teemu Saramäki luovuttivat maanantaina kaupunginvaltuustolle oppaan parempaan ja terveellisempään liikenteeseen.
— Nyt pitäisi paneutua pyöräilyn edistämiseen. Pyöräilyn hyödyt ovat kiistämättömiä sekä ilmastonmuutoksen että kansanterveyden kannalta, sanoi Pietilä.

Kaupunki on kehitellyt sujuvampia pyöräilyreittejä, ja Pietilän mukaan nyt olisi syytä osoittaa lisää rahoitusta kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon.
Kevyen liikenteen verkoston suunnitteluun on seuran mukaan nyt sopiva aika, kun kaupunki uusii keskustan alueen osayleiskaavaa.
Pietilä haluaisi parantaa myös pyöräparkkeja sekä isoilla työpaikoilla että kaupungin keskustassa. Seura on ottanut kantaa myös keskussairaalan piha-alueen polkupyöräpaikoitukseen.

Pyöräilyn hyödyt ovat kiistämättömiä sekä ilmastonmuutoksen että kansanterveyden kannalta. — Markku Pietilä

Pietilän mukaan syy pyöräparkkien parantamiseen on lisääntyneissä pyörävarkauksissa.
— Pyöräparkit tulisi olla sellaisia, että ne mahdollistavat pyörien runkolukituksen. Pyörävarkauksia tapahtuu jopa päiväsaikaa ja koulujen pihoillakin.
— Ehdotan, että kaupungin keskustassa olevat pyörien säilytystelineet uusitaan kokonaan varkauksien estämiseksi.

Kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon on kiinnittänyt huomiota myös kaupunkiympäristölautakunta.
Lautakunta linjasi viime kokouksessaan, että ennen alueurakoista päättämistä selvitetään kevyen liikenteen väylillä käytettävän aurauskaluston tekniikkaa.
Aurauskaluston hammastus on oltava sellainen, että väylille ei synny pyöräilijöille vaarallisia uria.