Alkutalven poikkeusolot toivat energiayhtiölle viiden miljoonan lisälaskun — Järvi-Suomen Energia investoi verkkovarmuuteen, mutta ennakoi myös siirtohintojen nousua

Viime vuosi oli Suur-Savon Sähkölle hyvä talousvuosi. Yhtiö maksaa historiansa suurimmat osingot. Verkkoinvestointeja ei ensikättelyssä maksateta kuluttajilla vaan velkarahalla.

Vesa Vuorela

Viime vuosi oli energiayhtiöille suotuisa säiden puoleen, mutta kuluvan vuoden alkutalven säät tykkylumineen toivat ylimääräisen jättilaskun. Tässä korjataan johtolinjaa Ristiinassa tammikuun lopulla.
Viime vuosi oli energiayhtiöille suotuisa säiden puoleen, mutta kuluvan vuoden alkutalven säät tykkylumineen toivat ylimääräisen jättilaskun. Tässä korjataan johtolinjaa Ristiinassa tammikuun lopulla.


Maakunnallisen energiayhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:n konserniyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy varautuu rakentamaan uutta siirtoverkkoa jakeluhäiriöiden vähentämiseksi.
JSE Oy laskee sijoittavansa seuraavan kuuden vuoden aikana suurusluokaltaan 300 miljoonaa euroa verkon uusimiseen ja maakaapelointiin.
Tavoitteena on, että vuoden 2036 tienoilla siirtoverkosta noin puolet on maakaapeloitu ja puolet ilmajohtoa.
Seurauksena on, että noin 80 prosenttia yhtiön asiakkaista on maakaapeloidun verkon käyttäjiä, mutta myös se, että siirtohinnoitteluun on tulossa 15–20 prosentin korotus.

Suur-Savon Sähkön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen myöntää, että verkkohinnoittelu on ollut puheenaihe varsinkin nyt toimitusvarmuuden kannalta vaikean alkutalven aikana.
— Kun tiedetään, että yhtiöllä on verkkomonopoli ja katsotaan yhtiön tulosta, siirtohinnoittelu on ollut vuoden 2018 aikana kohtuullinen, sanoo Hänninen
— Se olisi voinut olla korkeampikin. Siirtohinnoissa on ottamatonta tuottoa kymmeniä miljoonia euroja, muotoilee Hänninen.
— Emme ota kuitenkaan niin paljon kuin voisi, eli siirtohinnat voisivat suuremmatkin. Hinnoittelussa on haettu kompromissia.

Velkaa saatava vähenemään

JSE Oy:n toimitusjohtaja Arto Pajusen mukaan rahaa tarvitaan isoihin investointeihin. Siirtoverkon investoinnit rahoitetaan aluksi pääasiassa lainarahalla.
Hänninen sanoo, että aluksi otetaan velkaa, eikä ”maksateta asiakkaalla suoraan heti”.
Velka on kuitenkin maksettava. SSS:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen sanoo, että yhtiön velkasaldoa voi sanoa isoksi.


Velkaa on nyt viime vuoden tilinpäätöksen valmistumishetkellä noin 110 miljoonaa euroa.
— Investointeja on tulossa, mutta lainamäärän ei tulisi enää nousta. Nyt velkaa otetaan siirtoinvestointien vuoksi, mutta odottelen hetkeä, jolloin pääsemme lyhentämään velkaa.
Tykkyläisen mukaan velkamäärä saadaan kääntymään laskuun vuoden 2022 tienoilla.

Myrskystä seuraa miljoonamenot

Tykkyläinen on muuten tyytyväinen emoyhtiön ja konsernin talousasetelmiin.
Yhtiön hallitus on käsitellyt viime vuoden tilinpäätöksen, joka tulee huhtikuun yhtiökokoukseen.
Ennakkotiedot tilinpäätöksestä olivat julkisuudessa jo viime viikolla. Konsernin viime vuoden liikevaihto oli 148 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 6,5 prosenttia.


Operatiivinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 18,4 miljoonaa euroa. Tykkyläinen ei vielä kerro, mistä nimenomaisista osatekijöistä tulos syntyi, sillä osakkuusyhtiöiden tuloksia ei ole vielä julkistettu.
Konserni sijoitti sähkön toimitusvarmuuteen yli 40 miljoonaa euroa ja yli kaksi miljoonaa kaukolämmön hakelaitokseen.

Konserni teki kolmen miljoonan alaskirjauksen, mutta keskeiset tunnusluvut paranivat silti.
Talousasetelmiin vaikutti se, että kaikkien energiamuotojen hinnat ovat nousseet rajusti. Tykkyläisen mukaan syynä ovat talouden noususuhdanne, vesivoimalaitosten heikko vesitilanne ja EU:n ilmastopolitiikkaa.

Taru Hokkanen

Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen esitteli tiistaina Suur-Savon Sähkön konsernilukuja. Mukana olivat myös Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen ja SSS:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen.
Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen esitteli tiistaina Suur-Savon Sähkön konsernilukuja. Mukana olivat myös Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen ja SSS:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen.


Hänninen kehuu viime vuotta poikkeuksellisen myönteiseksi. Osasyy oli se, että viime vuoteen ei osunut taloutta kurittaneita merkittäviä myrskyjä.
Yhtiö laskee, että yksi kunnon myrsky maksaa tuollaiset kolme miljoonaa euroa.
Kuluvan vuoden alun talvimyrskyt ja vasta helmikuussa hellittänyt tykkylumi tekivät ylimääräisine töineen, henkilöstökuluineen ja korvauksineen yhtiölle runsaan viiden miljoonan euron laskun.

”Tuottoa on maksettava osakkaille”

Tykkyläisen mukaan konsernin kokonaisasetelma on hyvä ja tuloksentekokyky nouseva. Merkittävä tekijä on operatiivisten kulujen aleneminen.
Tuloksensa perusteella SSS maksaa historiansa suurimmat osingot, 90 euroa osakkeelta. Koko osinkomaksu nousee 6,8 miljoonaan euroon. Suurimmat potit kuittaavat isot kuntaomistajat, Mikkeli, Savonlinna ja Juva.
— Lähdemme siitä, että tuottoa on maksettava osakkaille. Viimeisten 12 vuoden aikana olemme maksaneet osinkoja noin 54 miljoonaa euroa, sanoo Hänninen.l

Yhtiö tarvitsee itse omaan liiketoimintaansa modernia valokuituverkkoa. — Markus Tykkyläinen

Konserni on linjannut myös tulevien vuosien strategiaansa.
Konserni toimii perinteisellä toimialueellaan, mutta maantieteellinen ja toimialat ylittävä laajentaminen on mahdollista.
Tykkyläisen mukaan yhtiö tarkkailee vesiliiketoimintaa, kasvavaa tuulivoimaa sekä ennen muuta tietoliikenteen asetelmia.
Hänen mukaansa yhtiöllä ei ole vielä oikein tarkkaa kuvaa tietoliikenneverkon tulevista näkymistä, mutta selvää on, että yhtiö tarvitsee itse omaan liiketoimintaansa modernia valokuituverkkoa.


Tykkyläisen mukaan tulevaisuudessa näkyy älyverkkoja ja -mittareita siirrossa ja jakelussa, mutta mahdollisuuksia on myös tarjota kuituverkkoa muille toimijoille.
— Toimialueella on mobiililinkkimastoja, joita voisi liittää kuituverkkoon.
Kuituverkkoa yhtiöllä on nyt noin tuhat kilometriä. Lisää tulee 300 kilometrin vuosivauhdilla

Uusi käyttökeskus sijoitetaan Mikkeliin

Toimitusvarmuuden vahvistamiseksi kaakkoiseen Suomeen on perusteilla kolmen sähköverkkoyhtiön ja sähköverkkoja rakentavan Elvera Oy:n yhteinen käyttö- ja kunnossapitopalveluita tuottava yhtiö.
Perustajia ovat Järvi-Suomen Energia Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy sekä Elvera.


Jokaisella on nykyisin omat organisaationsa. Yhteinen käyttökeskus sijoitetaan Mikkeliin.
Yksikkö sijaitsee aluksi Mikkelin Johtokadulla, mutta JSE:n toimitusjohtaja Pajusen mukaan uusien tilojen rakentaminen on mahdollista.
Hyöty kuluttajalle uudesta yhtiöjärjestelystä ja käyttökeskuksesta näkyy aikanaan siinä, että reagointi häiriötilanteisiin nopeutuu ja katkosajat lyhenevät.