Järvi-Suomen Energia asentaa 36 kilometriä maanalaista sähköverkkoa Juvalla

Maanrakennustyöt alkavat huhti—toukokuussa. Koko urakka on suunnitelmien mukaan valmis marraskuuhun mennessä.

Arja Reinikainen

Maakaapeloinnilla parannetaan sähköverkon toimitusvarmuutta.
Maakaapeloinnilla parannetaan sähköverkon toimitusvarmuutta.

Järvi-Suomen Energia asentaa Juvalle maanalaista sähköverkkoa noin 36 kilometriä. Maanrakennustyöt alkavat keväällä maan sulettua huhti—toukokuussa. Suunnitelman mukaan työt valmistuvat marraskuussa 2019.

Rakennustöitä tehdään välillä Taipale—Luomalampi. Hankkeet lisäävät sähkön toimitusvarmuutta Juvan lähialueella.

Hankkeen urakoitsija on Elvera Oy, joka asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle. Verkkoon liitetään 15 uutta muuntajaa ja puretaan ilmajohtoverkkoa 32 kilometriä.

— Vanhan verkon purkutyöt sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energialta.

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 1,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 50 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti.

Projekti on osa Järvi-Suomen Energian toimitusvarmuusinvestointiohjelmaa, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 50 miljoonaa euroa.